ECL nyelvvizsga lehetőség a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán

1992-ben a Pécsi Tudományegyetem Idegen Nyelvi Titkársága, az Idegen Nyelvi Központ jogelődje a magyar nyelv képviseletében – egyetlen nem EU tagként – felvételt nyert az ECL Konzorciumba, és szakértőinek közreműködésével bekapcsolódott a tesztfejlesztési munkálatokba. A pécsi intézmény munkájának elismeréseként 1999-ben a Konzorcium úgy határozott, hogy az időközben ECL nyelvvizsga elnevezéssel nemzetközileg ismertté vált rendszer központját Londonból áthelyezi Pécsre, és az Idegen Nyelvi Központot bízza meg a Nemzetközi ECL Vizsgaközpont feladatainak ellátásával: az ECL vizsgarendszer tovább fejlesztésével, a nemzetközi vizsgahely-hálózat kiépítésével, a tesztfejlesztési és a vizsga-lebonyolítási feladatok koordinálásával.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 2016-ban kötött együttműködést a Pécsi Nemzetközi ECL Vizsgaközponttal és vált annak kihelyezett ECL vizsgahelyévé. Így a II. RFKMF-án, évente öt alkalommal van lehetőség angol, magyar, német és orosz nyelvekből A2 (belépőfok), B1 (alapfok), B2 (középfok) és C1 (felsőfok) szinteken ECL nyelvvizsgát tenni. A vizsgázók komplex vizsgára, illetve írásbeli vagy szóbeli részvizsgára jelentkezhetnek, amennyiben a jelentkezés naptári évében már a 14. életévüket betöltötték. Az ECL vizsga általános nyelvvizsga, nem korosztály-, nem-, kultúra-, ország- vagy szakmaspecifikus.

Jelentkezni személyesen, a kiválasztott vizsgahelyen, a jelentkezési lap leadásával és az ECL vizsgarendszer honlapján található elektronikus jelentkezési lap kitöltésével lehet. Az online jelentkezésre a jelentkezési határidőt megelőző 3 hétben van lehetőség.

A vizsgadíj befizetése vizsgahelyenként eltérő, ezért kérjük, hogy a befizetéssel kapcsolatban közvetlenül azzal a vizsgahellyel, (esetünkben a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felnőttképzési Központjával) vegyék fel a kapcsolatot, ahol vizsgázni szeretnének. Jelentkezésük csak a befizetett csekk, bizonylat a vizsgahelyre, határidőre történő beküldésével válik érvényessé. Az ECL vizsga befizetéséről IDE kattintva kaphat információt.

A szóbeli részvizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó mind a beszédértés (25 pont), mind a beszédkészség (25 pont) vizsgarészben minimum 40%-os eredményt ért el (10 pont), és a két vizsgarész átlaga eléri a 60%-ot (30 pont). Az írásbeli részvizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó mind az olvasáskészség (25 pont), mind pedig az íráskészség (25 pont) vizsgarészben minimum 40%-os eredményt ért el (10 pont), és a két vizsgarész átlaga eléri a 60%-ot (30 pont).

A komplex vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó mind a négy vizsgarész (olvasáskészség, íráskészség, beszédértés, beszédkészség) esetében elérte a 40%-os teljesítési minimumot, valamint a négy vizsgarész összesített átlaga eléri a 60%-os megfelelési minimumot. Amennyiben a vizsgázó komplex vizsgára jelentkezett, de csak az írásbeli, vagy a szóbeli részvizsgája sikeres, akkor a Vizsgaközpont sikeres részvizsga-bizonyítványt állít ki.

A vizsgaeredmények az első vizsganapot követő 30-ik napon válnak elérhetővé a www.ecl.hu honlapon, amelyek a Vizsgázói oldalon érhetőek el. A bizonyítványok kiállítása további 30 napot vesz igénybe.  Az államilag elismert bizonyítványok a Pénzjegynyomdában készülnek. A Pénzjegynyomda közvetlenül a Vizsgaközpontnak adja át a kész bizonyítványokat, amelyeket a Vizsgaközpont a vizsgahelyeknek továbbít. A vizsgázók a bizonyítványukat a vizsgahelyen vehetik át.

Az ECL nyelvvizsga bizonyítványt a magyarországi felhasználáshoz honosítani kell. A honosítást az Oktatási Hivatal intézi, az eljárás 10 ezer forintba kerül. A honosítással kapcsolatos részletes tájékoztatót az alábbi LINKEN találhatnak. Az ECL nyelvvizsga honosítási díja visszaigényelhető, melyről bővebben ITT olvashat.

A Főiskola Felnőttképzési Központjában eddig összesen 120 fő vett részt a különböző szintű nyelvvizsgákon, akik közül százan vehettek át nyelvtudást igazoló bizonyítványt a sikeres vizsgát követően.

A legutóbbi, 2020. december 4-5-án megvalósuló vizsgaidőszakra összesen 23 fő nyújtotta be jelentkezését, az alábbi nyelvek és szintek szerinti bontásban: angol nyelv B1  – 2 fő, angol nyelv B2 – 5 fő, magyar nyelv B2 – 3 fő, magyar nyelv C1 – 3 fő,  orosz nyelv B2 –5 fő,  orosz nyelv C1 –5 fő.

Mind a szóbeli, mind az írásbeli vizsga a Főiskolán valósul meg, kamerák előtt, szakképzett tanárok bevonásával, akik korábban részt vettek a Pécsi Központ által szervezett vizsgáztató képzésen, azaz hivatalos vizsgáztató engedéllyel rendelkeznek. A vizsgadolgozatokat a Pécsi Vizsgaközpont küldi meg a vizsgahelyeknek. A vizsgát követően a megírt vizsgadolgozatokat, hanganyagot, vizsgadokumentációt a Főiskola, mint vizsgahely postázza a Vizsgaközpont felé, ahol a dolgozatok javítása, ellenőrzése, értékelése történik.

Részletes információt a www.ecl.hu honlapon, vagy az alábbi emailcímen kaphatnak: felnottkepzesikozpont2017@gmail.com.

Ezúton is gratulálunk a sikeres vizsgákhoz, a vizsgák előtt állóknak pedig sok sikert kívánunk!

Váradi Natália, a “GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodaigazgatója