Az új képzési programok kapcsán tartottak megbeszélést a Magyar Tanszéki Csoportnál

2021. június 4-én a 2021/2022-es tanév új képzési programjairól folytattak online szakmai eszmecserét a Magyar Tanszéki Csoport munkatársai, illetve a képzési program értékelésére felkért hazai, magyarországi és szlovákiai szakemberek.

A megbeszélésen dr. habil. Beregszászi Anikó tanszékvezető ismertette a Magyar Tanszéki Csoport képzési programjait, majd dr. Karmacsi Zoltán, dr. Dudics Katalin és dr. Gazdag Vilmos ismertették az új programok kidolgozásával kapcsolatos koncepciókat.

A képzési programok minősítésére felkért hazai szakemberek közül dr. Györke Magdolna, az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Filológiai Tanszék munkatársa az egyetemen folyó képzés kapcsán megfogalmazott tapasztalatait, illetve a munkafolyamatban résztvevő, de egyéb elfoglaltságai miatt a megbeszéléshez csatlakozni nem tudó dr. Zékány Krisztina tanszékvezető asszony javaslatait is ismertette.

A középfokú oktatási intézményeket Szekunda László, a Beregszászi Kossuth Lajos Líceum magyar szakos tanára, illetve Tóth Jenő, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumának magyar szakos oktatója képviselte, akik a képzés gyakorlati jellegének elmélyítésére tettek javaslatot.

A megbeszélésen a képzési programok felkért nemzetközi bírálói – dr. habil. Vančo Ildikó, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának docense és dr. habil. Ladányi István, a veszprémi Pannon Egyetem docense – is kifejtették javaslataikat a képzési programok véleményezése során.

A kötetlen hangulatú megbeszélés révén a munkatársak értékes tapasztalatokkal gyarapodva láthatnak neki a 2021/22-es tanév képzési programjai véglegesítésének.

Magyar Tanszéki Csoport