Brenzovics László beszéde a Rákóczi-főiskola tanévnyitó ünnepségén

Excellenciás Püspök Urak! Tisztelt Miniszter Úr!  Tisztelt Egyházi és Világi Méltóságok! Kedves elsős Diákok, Gólyák!

Rendhagyó ünnepség ez a mai, és örömmel tölt el bennünket, hogy lassan minden tanévzáró és tanévnyitó ünnepségünk rendhagyóvá válik. Ez is mutatja azt a küzdelmet, amit folytat a kárpátaljai magyarság, ez a főiskola a megmaradásáért, jogainak védelmében.

Tisztelt Gólyák!

Önök nem egy könnyű évben kezdenek hozzá tanulmányaikhoz, hiszen dúl a járvány az egész világon de reméljük azt, hogy minél előbb befejeződik, azonban mégiscsak megváltoztatta és meg fogja változtatni az emberek életét a jövőben.

Szimbolikus az, hogy 2020-ban a nemzeti összetartozás évében, száz évvel a trianoni békeszerződés aláírása után kezdik el felsőfokú tanulmányaikat. Nem csak számomra szimbolikus, hiszen Miniszter Úr beszédében említette, hogy az elmúlt évszázad világháborúi, a széttagoltság, a számtalan probléma ellenére a Kárpát-medencei magyarság megerősödött. Ez a mai ünnepség is bizonyítéka ennek, hiszen száz évvel ezelőtt Beregszászban nem volt magyar nyelvű felsőoktatás, most pedig van. Ebben a nehéz időszakban is használják ki életük egyik legszebb periódusát, vértezzék fel magukat tudással, hittel Önök is, mint az előttünk lévő nemzedékek. Felvértezve folytassák a harcot kárpátaljai magyarság, a kárpátaljai magyar oktatás, a magyar nyelv megmaradása érdekében.

Tisztelt Miniszter Úr!

A magam részéről szeretném megköszönni Önöknek, azt a bátor és fáradhatatlan kiállást, amit folytattak a kárpátaljai magyarság és a közmagyarság érdekében. Emlékszem arra, amikor tavaly tárgyalásokat folytattunk Wess Mitchel-csel, az amerikai külügyminisztérium államtitkárával és Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszterrel Párizsban, amelyen én is részt vehettem és hallottam Szijjártó Péter urat bátran és megfontoltan érvelni a kárpátaljai magyarság jogainak védelmében.

Annak ellenére, hogy kis közösség vagyunk a mi kérdésünk, a mi jogainknak kérdése fontos és valóban európai ügy.  Hiszen tudjuk azt, hogy a nyelvhasználat, az oktatásnak a szabadsága, az általános emberjogi kérdés, egy európai érték. Ezeknek a jogoknak a védelme a különböző nemzetközi dokumentumokban és  a két ország −Magyarország és Ukrajna− közötti alapszerződésben is megtalálható. Ahogy Elnökasszony is elmondta, mi nem kívánunk semmi mást, nem kívánunk többet, mint a szerzett jogainknak a megvédését és, hogy biztosítsák számunkra azokat a jogokat, amit a Magyar Állam biztosít az anyaországi ukrán és más kisebbségeknek.

Tisztelt Jelenlévők! Tisztelt ünneplő Gyülekezet!

Mélyen szimbolikus az, hogy jelenleg a tanévnyitó ünnepségünket a református templomban tartjuk. Szimbolizálja azt, hogy két dologból nem fogunk engedni, két dolgot nem fogunk hagyni: a templomot és az iskolát

2020. szeptember 23. 

 Brenzovics László,

 a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány elnöke