Csernicskó István beszéde a Rákóczi-főiskola diplomaátadó ünnepségén

Tisztelt Vendégeink! Kedves Kollégák, Szülők és Hozzátartozók!
Kedves Végzős Hallgatók!

Ez a negyedik olyan tanévzáró ünnepség, amikor rektorként szólok Önökhöz. Az első két alkalommal a világjárvány okozott felfordulást, és talárba bújtatott álarcos énekesek várták türelmetlenül, hogy megkaphassák végre a diplomájukat. Az elmúlt évben és idén egy gyilkos háború tartja bizonytalanságban az egész világot. Háború van, érezzük mindannyian, a frontvonaltól távol is, s mi mégis azért gyűltünk itt ma össze, hogy együtt ünnepeljük a tudást és az értelmet, hogy szurkoljunk a fiatal diplomásoknak, és persze azért is, hogy együtt reméljünk mielőbbi békét.

Vida Gábor magyar író az Egy dadogás története című regényében azt írja:

A világot, talán az egészet is, viszonylag könnyen át tudnám gondolni, de magamat roppant nehéz.

Kicsit így vagyok ezzel én is: négy nyelven követem a folyamatosan változó, keleten mégis változatlannak tűnő helyzetről szóló híreket, kapkodom a fejem a gyakran egymásnak ellentmondó információk özönében. Az évek alatt megszerzett rutinnal fenntartásokkal szemlélem azt az információs teret, amelyben a híreket legyártják, terítik közöttünk, és megetetik velünk, de a közvetlen környezetem eseményeit egyre nehezebb összegezni. Ám ha eljön a tanévzáró, ideje van a számvetésnek. Nézzük, mi történt velünk a mögöttünk hagyott 2022/2023-as tanévben.

A tanév kezdetén Kijevben hivatalosan bejegyezték a főiskola kiadóját, és 3 tudományos folyóiratunk is megkapta a megjelenéshez szükséges engedélyeket; mindhárom első számai meg is jelentek már, és közülük kettő megkapta Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumától a lektorált tudományos szakfolyóirat minősítést.

A tanév kezdetén kezdtük el alkalmazni a saját fejlesztésű, „Írisz” nevű számítógépes programot, amely révén fokozatosan digitalizáljuk az oktatásszervezési feladatokat, illetve az oktatással kapcsolatos ügyintézést, valamint a hallgatóknak nyújtott szolgáltatások jelentős részét.

Ebben a tanévben először csatlakoztunk az Egyetemi Sport Nemzetközi Napja kezdeményezéshez, melynek keretében hallgatók és oktatók együtt sportoltak, versenyeztek, és természetesen a következő tanévben is szeretnénk részesei lenni a kezdeményezésnek. Idén is megszerveztük a Rákóczi Főiskola futsal tornáját, illetve röplabda kupáját, természetesen a főiskola csapatainak részvételével. Csapatunk ebben az évben is részt vett a Kárpát-medencei Egyetemek Kupája labdarúgó tornán. Azt, hogy csapataink milyen helyezéseket értek el, nem áruljuk el (mert ugye tudjuk: nem a győzelem, hanem a részvétel…), azt azonban igen, hogy a Kárpátalján működő felsőoktatási intézmények között minden évben több különböző sportágban megrendezésre kerülő csapatversenyben a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola csapata összesítésben a második helyet szerezte meg.

Az elmúlt évben 1500 jelentkezőt regisztráltak a felvételi irodánkban, és közülük 592-en nyertek felvételt a főiskolára tavaly szeptemberben. Soha nem volt még ekkora a hallgatói létszámunk, mint ebben a tanévben: az októberi adatok szerint az alap- és mesterképzésben tanuló hallgatók létszáma 1.296 fő volt. A létszámnövekedéshez a társadalmi-politikai helyzet mellett az is hozzájárult, hogy az elmúlt tanévben 7 új képzési programra hirdettünk felvételt. Örömmel jelentem be, hogy a 2023/2024-es tanévre ismét bővül a képzési kínálatunk, hiszen idén először hirdetünk felvételt a nemzetközi kapcsolatok szakra. Ezzel az alapképzésben már 17, a mesterképzés szintjén pedig 10 képzési program közül válogathatnak a főiskolánkon továbbtanulni vágyók.

2022. szeptember 15-én Szerhij Skarlet, Ukrajna akkori oktatási minisztere és Viktor Mikita, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás elnöke adta át a főiskola vezetőinek Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumának elismerő oklevelét, melyet intézményünk Ukrajna felsőoktatásának fejlesztéséhez való hozzájárulásával, valamint a belső menekültek ellátása terén végzett humanitárius munkájával érdemelt ki. A háború kitörése után intézményünk több száz menekültet fogadott be, akik közül közel egy tucatnyian máig főiskolánk tanári vendégházában élnek. Ahogyan 2022-ben, munkatársaink közül idén is többen vállalták, hogy munkájukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy a Magyarországon tartózkodó ukrán állampolgárok Magyarországon, ukrán nyelven írhassák meg az érettségi és felvételi vizsgának számító Nemzeti Multitesztet. A főiskola a tavalyi felvételi kerete terhére kvótát biztosított az ország háborús övezeteiből menekült fiatalok számára, amivel térítésmentes képzés, kollégium és ösztöndíj jár, s két ilyen hallgató felvételt is nyert intézményünkbe. A Kárpátaljai Megyei Vérellátó Központ és a főiskola közös szervezésében csaknem 50 főiskolai polgár – oktatók, technikai és adminisztratív dolgozók, valamint hallgatók együtt – adtak vért a háborúban megsebesült katonák ellátásának segítése érdekében.

Bár az országban háború dúl, 2022. november 8–11. között teljes, soron kívüli átvilágítást hajtott végre a főiskolán az oktatás minőségét ellenőrző ukrajnai állami hatóság. Az ellenőrzés nem talált törvénysértéseket az intézmény működésében, vagyis az átvilágítás megerősítette, hogy a főiskola biztos szakmai alapokon nyugszik, és belső minőségbiztosítási rendszere jól működik, amit egyébként a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság által lefolytatott minősítés eredményeként kiadott nemzetközi intézményi akkreditációról szóló tanúsítvány is igazol. Az intézmény belső minőségbiztosítási rendszerének további fejlesztése keretében idén végre elkészült a Rákóczi Főiskola Minőségirányítási Kézikönyve is.

Munkatársaink szakmai fejlődése terén is értünk el eredményeket. Oktatóink 63 százaléka rendelkezik tudományos fokozattal. A tanév során 7 kollégánk tett eleget a docensi cím megszerzéséhez előírt szakmai követelményeknek, és 2 oktatónk kapta meg a professzori kinevezését Ukrajna Oktatási és Tudományos Miniszterétől. Az oktatói kiválóság és a tudományos eredmények elismerése, munkatársaink ösztönzése céljából új motivációs és bérszámfejtési rendszert dolgoztunk ki és vezetünk be a következő tanévtől.

A fővárosoktól és nagy egyetemi központoktól távol lévő, kicsike felsőoktatási intézmény vagyunk, ezért semmiképp sem engedhetjük meg magunknak azt, hogy provinciálissá, el- és bezárkózóvá váljunk. S bár a hadi állapot miatt a 18 és 60 év közötti hadköteles férfiak határátlépését korlátozza az állam, az elmúlt tanévben jelentős lépéseket tettünk előre a nemzetköziesítés területén. Az elmúlt tanév elején olyan együttműködési megállapodásokat írtunk alá partnereinkkel, a Debreceni, a Miskolci és a Nyíregyházi Egyetemmel, amelyek révén kettős okleveles képzésben vehetnek részt az erre vállalkozó hallgatók, ami azt jelenti, hogy – a tanulmányi követelmények sikeres teljesítése esetén – a képzés végén a hallgatók két oklevelet vehetnek majd át: egyet itt, Ukrajnában, a főiskolán, a másikat pedig Magyarországon, a partner intézményben. A most záruló tanévben egyelőre négy alap- és egy mesterképzési program indult el, de folynak a további egyeztetések, és reményeink szerint hamarosan újabb ilyen képzések is indulhatnak.

A magyarországi partnerekkel folyó szoros együttműködés mellett a transzatlanti kapcsolataink is bővültek, hiszen idén először indítottunk közös képzést egy tengerentúli intézménnyel. Főként a turizmus szakos hallgatók vettek részt az Amerikai Egyesült Államokban működő Niagara University angol nyelvű képzésében.

A nemzetköziesítést szolgálja az is, hogy az elmúlt tanévben 92 főiskolai polgár (hallgatók, oktatók, adminisztratív munkatársak) vettek részt az Erasmus+ és a Makovecz ösztöndíjak révén nemzetközi mobilitási programban. A nemrég még kényszerként megélt online oktatás ideje alatt elvégzett fejlesztéseknek és az online oktatás során megszerzett tapasztalatoknak köszönhető, hogy ebben a tanévben már olyan jelentős egyetemek oktatói hirdettek kurzust hallgatóink és oktatóink számára, mint például Jack Chambers a University of Toronto professzora Kanadából, vagy Paul Kerswill, az Egyesült Királyságban található University of York professzora.

A hallgatócentrikus attitűd jegyében a tanév során együttműködési megállapodást kötöttünk a főiskolai Hallgatói Önkormányzattal a belső minőségbiztosítási rendszer működtetése, valamint az ESG-nek megfelelő hallgatóközpontú felsőoktatás feltételeinek biztosítása érdekében.

Zajlik a felvételi kampány, a Rákóczi Főiskola idén is várja a jelentkezőket, amint említettem, egyre bővülő képzési kínálattal. Az intézmény iránti érdeklődést igazolja, hogy a pályaorientációs rendezvényünkön, és különösen pedig a nyílt napon több száz vendég látogatott el a főiskolára.

Három évtizeddel ezelőtt megjelent, ám máig sokat idézett tanulmányában Orosz Ildikó a kárpátaljai magyar oktatási rendszert egy torz babához hasonlította, amelynek viszonylag fejlett a teste (a közoktatási rendszere), csökevényesek a lábai (az óvodai szint), picik a karjai (a szakképzés), és kicsike a feje is (a felsőoktatás). Mára ez az oktatási rendszer igazi hálózattá nőtte ki magát, amelynek megőrzése és fejlesztése fontos feladatunk. A Rákóczi Főiskola e téren is meghatározó szerepet játszik. S nemcsak azzal, hogy évről évre bővíti a felsőoktatásban tanulható szakjai számát, hanem intézményalapítóként is. A Rákóczi Főiskola ma már rendelkezik gyakorló óvodákkal és elemi iskolákkal (a P. Frangepán Katalin Gimnázium révén), szakképző intézményekkel (ezek az Egán Ede Szakképzési Centrum tagozatai) és egy kiterjedt, a megye közel 70 települését behálózó népművészeti intézményrendszerrel (amelyet a Tulipán Tanoda fog össze). Idén pedig már a gyakorló középiskolák is létrejöttek a sikeresen bejegyzett Kárpátaljai Magyar Líceum megalapításával. A Felnőttképzési Központunk munkájának köszönhetően pedig azok is visszaülhetnek hosszabb-rövidebb időre az iskolapadba, akik egy-egy kurzus, tanfolyam keretében szeretnék bővíteni ismereteiket. Nem túlzás tehát azt mondani, hogy a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola nem csupán egy felsőoktatási intézmény, hanem egy kiterjedt intézményhálózat, amely az óvodától az egyetemi szintig biztosítja az élethosszig tartó tanulás lehetőségét a kárpátaljai magyar közösség számára.

Mindaz, amit eddig elmondtam, önmagában is mutatja: eredményes tanévünk volt. A legnagyobb eredménynek azonban azt tartom, hogy a nehézségek és a körülmények ellenére sikerült egyben tartani az oktatói és a munkatársi gárda legnagyobb részét, a hallgatók abszolút többségét, és mindez hozzájárult ahhoz, hogy a Rákóczi Főiskola egyike volt azon kevés ukrajnai felsőoktatási intézménynek, amelyek jelenléti oktatással dolgozták végig a tanévet.

Tanévzáró és diplomaátadó ünnepségen vagyunk, ahol nemcsak azt kell összegeznünk, mi történt a tanév során, hanem illik figyelnünk azokra a fiatalokra is, akik elsősorban azért jöttek ma el ide, hogy átvehessék a tudásukat és ismereteiket igazoló okleveleiket.

A tanévzáró ünnepségeken szokás kívánni valamit a végzős hallgatóknak. Ezek a fiatalok túl vannak két koronavírusos tanéven és másfél háborús éven, és persze sok-sok dolgozaton, vizsgadrukkon és vizsgán. A diplomaátadó ünnepségeken általában búcsúzni szokás, és nosztalgikus hangulatban emlékezni arra, milyen is volt a diákélet. Ezúttal azonban én nem elköszönni szeretnék tőletek, egykori hallgatóink, akik ma, miután átveszitek az okleveleket, fiatal kollégává váltok. Búcsú helyett erőt, egészséget, sok-sok szerencsét, és még annál is több kitartást kívánok nektek, és őszintén remélem, hogy hamarosan újra béke lesz, és végre egy unalmas és kiszámítható időszak következik a világban és a Kárpátok alján, ahol nem harc és véres küzdelem folyik, hanem békés építkezés, ahol szükség van a tudásotokra, lelkesedésetekre és a munkátokra.

Köszönöm a figyelmüket és hálás vagyok a türelmükért.