Csernicskó István beszéde a Rákóczi-főiskola tanévnyitó ünnepségén

Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégek, kollégák, első- és felsőéves hallgatók.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola immáron több mint negyedévszázados múltra tekinthet vissza, ebben a két és fél évtizedben az intézmény komoly fejlődésen ment keresztül, mivel azonban az idő és hallgatóság türelme véges, itt és most nem térhetek ki a teljes időszak értékelésére, csupán néhány jellemző számadatot szeretnék kiemelni a mögöttünk hagyott időszakból, amelyek jelzik és jellemzik azt, hogy merre tartunk.

Az első számadat, amelyet meg szeretnék osztani önökkel az az, hogy 2020-ban 178, idén 2021 nyarán, néhány hónappal ezelőtt már 222 hallgató vehette át a tudását, képzettségét igazoló diplomát. Jelentősen nőtt a benyújtott jelentkezési kérelmek száma is: tavaly 1 181, idén 1 390 jelentkezési kérelmet regisztráltak a felvételi irodánkban. A felvétel nyert és beiratkozott hallgatók száma is örvendetesen nőtt: a tavalyi 393-ról idén 415-re emelkedett ez a szám. Az alap- és mesterképzésben tanulók hallgatói összlétszáma a 2020. szeptember elsejei 939-ről, idén szeptember elsejére 987-re emelkedett.

Oktatói állományunk is mérhető fejlődésen esett át az elmúlt egy évben: a 2019–20-as tanév végén a főállású oktatóink 59,9%-a rendelkezett tudományos fokozattal, az elmúlt tanév végére ez az arány már 63,2%-ra nőtt, többek között annak köszönhetően, hogy az elmúlt tanév során 6 fő szerzett PhD fokozatot, egy-egy munkatársunk pedig sikeresen habilitált, illetve megszerezte a tudományok doktora fokozatot. A docensi, illetve professzori címmel rendelkező oktatóink aránya az elmúlt tanév során mindössze 1%-kal emelkedett ugyan, de ha figyelembe vesszük, hogy egyetlen év alatt 6 fő szerzett docensi, 1 pedig professzori kinevezést a munkatársaink közül, akkor érzékelhető, hogy e területen is javultak a mutatóink.

Az elmúlt tanévnek úgy vágtunk neki, hogy oktatási célú épületeink összterülete 7 614 m² volt, ebben a tanévben már 9 581 m²-en próbálkozunk elférni, néha kisebb-nagyobb problémákkal. Könyvtárunk állománya egyetlen tanév alatt 117 775 kötetről 133 462-re módosult. Azt hiszem, hallgatócentrikusságunkat igazolja, hogy a kollégiumi férőhelyek száma a mögöttünk hagyott tanévben 137-ről 235-re emelkedett. A főiskolán működő étkeztetési pontok száma pedig kereken 50%-kal bővült, ami konkrétan azt jelenti, hogy tavaly még csak két helyen ihattunk kávét, vagy ehettünk valamit, ha megéheztünk, idén azonban már három helyen tehetjük ugyanezt meg anélkül, hogy kilépnénk a főiskola területéről.

Oktatóink kényelméről is igyekszünk gondoskodni, amit jelez, hogy a nyári szünetben 14 frissen kialakított szolgálati apartmanban költözhettek be az ezt igénylő fiatal kollégáink. Fő támogatónk Magyarország kormánya, valamint Brenzovics László alapítványi elnök úr és Orosz Ildikó elnök asszony munkájának eredményeként tehát folyamatosan javulnak az oktatáshoz, tanuláshoz, kutatáshoz biztosított körülmények, és mindez természetesen a tudományos munka eredményességén is látszik. Ezt igazolja, hogy az előző évi 35-ről egy év alatt 51-re nőtt oktatóink azon publikációinak száma, amelyek szerepelnek a Scopus és Fellows Science nemzetközi tudományos adatbázisokban.

Az elmúlt időszak számai után nézzünk egy kicsit előre, hiszen a tanévnyitó mindig egy új szakasz, egy új periódus kezdetét is jelenti, különösen annak a 415 fiatalnak, akik most kezdik el tanulmányaikat az alap- vagy mesterképzés első évfolyamán. Elsősorban azokhoz szólok most, akik az alapképzés első évfolyamára iratkoztak be: mindenekelőtt gratulálok önöknek a sikeres felvételi eljáráshoz, és köszönöm, hogy bennünket, a Rákóczi-főiskolát választották.

Ha eddig konkrét számokat soroltam, most is folytassuk néhány alapvető számadattal. Nem tudom, belegondoltak-e már abba, kedves fiatalok, hogy az alapképzés normatív képzési ideje, azaz jó esetben az elkövetkezendő négy esztendő alatt önöknek összesen 240 kreditet kell teljesíteniük ahhoz, hogy megszerezhessék diplomájukat. A legtöbben önök közül nyilván nem is sejtik, hogy egy kredit a hétköznapi ember nyelvére lefordítva 30 órát jelent, ez pedig azt jelenti, hogy összesen 240-szer 30 órát kell a tanulmányaikkal foglalkozniuk ahhoz, hogy megszerezhessék a választott szak befejezéséről szóló oklevelet, és ez bizony összesen 7 200 órát jelent. Bár egyesek szemében látom az ijedelmet, higgyék el, nem is olyan sok ez 7 200 óra. Ha ezt a számot elosszuk négy órával, akkor rögvest kiderül, hogy ez összesen mindössze 300 kerek napot tesz ki. Vagyis tulajdonképpen van egy jó hírem, a négy év ideje alatt mindössze kevesebb mint egy évnyit kell csak tanulással foglalkozniuk, és máris zsebben a diploma. Ehhez a 240 kredithez, 7 200 órához, illetőleg 300 kemény tanulással töltött naphoz kívánok önöknek sok erőt, kitartást, szorgalmat és persze még több szerencsét. Kívánom továbbá, hogy a tanulásra fordított időből fennmaradt idejüket is hasznosan töltsék el a Rákóczi-főiskolán. Magunknak, főiskolai oktatóknak és dolgozóknak azt kívánom, hogy legyen a 2021–22-es tanév minden vonatkozásban legalább egy kicsivel jobb, eredményesebb, békésebb, mint az előző 25 év bármelyike volt. És végezetül, mielőtt megköszönném figyelmüket és türelmüket, a számok szerelmeseinek még egy utolsó adat: ebben a beszédben mindösszesen 715 szó hangzott el, aki nem hiszi, járjon utána.

Köszönöm szépen.

Beregszász, 2021. szeptember 24.

Csernicskó István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora

    Ez a bejegyzés az alábbi nyelveken is elérhető:

  • English