Diplomahonosítási és Zrínyi Ilona Szakkollégium ösztöndíjak kerültek átadásra

2017. december 6-án kerültek átadásra a 2017-2018-as tanév diplomahonosítási- és a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium kutatói ösztöndíjak a Főiskola Győr termében, melynek keretén belül 46 személy részesült támogatásban az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Buhajla József, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának főkonzulja, Békésyné dr. Lukács Angéla, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzul asszonya és Váradi Natália, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodaigazgatója. Buhajla József főkonzul úr köszöntő beszédében gratulált a jelenlévőknek, mivel úgy véli, hogy az ösztöndíjban részesülök Kárpátalja felsőoktatási krémjének tekinthetőek. Kívánta a nyertesek számára, hogy eddig folytatott kutatásuk színvonalát sikeresen tartsák. Békésyné dr. Lukács Angéla konzul asszony szerint mindenkinek van tehetsége, melyet tanulás, kitartás és tudás nélkül nem tud kamatoztatni életpályája során. A tehetség fontos, mely segít abban, hogy a szerzett tudás minél szélesebb körben továbbadásra kerülhessen a jövő generáció számára. A Magyar Államnak szívügye a tehetségek támogatása, mely elősegíti ezt a nemes feladatot a hasonló ösztöndíjak által. Ezután Váradi Natália irodaigazgató asszony Kossuth Lajos szavaival köszöntötte a vendégeket és az ösztöndíjasokat: „Be kell vinni az életet a tudományba, hogy a tudományt kivihessük az életbe”. Majd bemutatta a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium kutatói ösztöndíjjal és a diplomahonosítási ösztöndíjjal kapcsolatos tudnivalókat, melyek a következőek voltak: a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány az Emberi Erőforrás Minisztériuma által nyújtott támogatás felhasználásával felvételt hirdetett Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégiumban való részvételre 2017. szeptember – 2018. június közötti tíz hónapra. Jelentkezni 2017. június 12-től szeptember 1-ig volt lehetősége a kutatásukat Kárpátalján végző kárpátaljai főiskolai vagy egyetemi hallgatóknak. A szakkollégiumra a 3–5. évfolyamokon nappali tagozaton tanuló, kiváló eredményeket felmutató diákok nevezhetnek be. A hallgató tanulmányi átlaga nem lehetett a szaktantárgyakból 4,0-nél alacsonyabb. A pályázati adatlaphoz szükséges volt csatolni: pontosan és olvashatóan kitöltött jelentkezési adatlap; tutori (témavezetői) adatlap; a tutor tudományos fokozatát igazoló dokumentum másolata; a tutor szakmai önéletrajza; személyigazolvány másolat; szülőföldi hallgatói jogviszony fennállásról szóló igazolás; a jelentkező indexének hiteles másolata; részletes (max. 5 oldal terjedelemben) kutatási terv; strukturált szakmai önéletrajz. A lehetőséggel 33 fő élt, akik közül 31 pályázat minősült érvényesnek. A felvételi eljárás a benyújtott jelentkezések elbírálásából és szóbeli vizsgából állt. A benyújtott jelentkezések előpontozásáért a Szakértői Pontozó Bizottság felelt. A felvételi vizsgára 2017. szeptember 15-én került sor a Rákóczi Főiskola épületében, melyet követően 2017. szeptember 18-án került megrendezésre a Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács ülésére, melyen meghatározásra került a felvételt nyert hallgatók listája. A Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács 2017. szeptember 18-ai döntése alapján a 2017-2018-as tanévre 20 hallgatók nyert felvételt a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégiumi kutatói ösztöndíjra, akik tutoraikkal együtt végezhetnek közös tudományos munkát. Ennek alapján 40 fő kaphatott anyagi támogatást a szakkollégiumi tevékenység első szemeszterére, melyhez előzőleg szükség volt egy konzultációs lapot és az eddigi eredményekről szóló beszámolót benyújtani.

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma által folyósított támogatás felhasználásával ösztöndíjat hirdet Magyarországon szerzett felsőfokú oklevelek (diplomák) és PhD/DLA fokozatok ukrajnai honosításának támogatására ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára a 2017. évben.

Az ösztöndíjra jelentkezhet minden olyan ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személy, aki valamely magyarországi felsőoktatási intézményben (Magyarországon vagy határon túli kihelyezett képzési helyen) megszerzett, felsőoktatási alapképzéses (bachelor /BA, BSc/) vagy főiskolai szintű diplomáját (oklevelét); vagy felsőoktatási egységes, osztatlan képzéses (mesterfokozatot nyújtó vagy egyetemi szintű), vagy mesterképzéses (MA, MSc), vagy kiegészítő alapképzéses (egyetemi szintű) diplomáját (oklevelét), valamely magyarországi felsőoktatási intézmény doktori (PhD/DLA) képzésében szerzett fokozatát Ukrajnában az illetékes állami hivatalnál* sikeresen honosítatta (elismertette, nosztrifikáltatta). Csak a 3. pályázati kategóriában érkeztek be pályázatok. Jelentkezési időtartam és határidő: 2017. május 12-től szeptember 1. volt. Ebben a pályázati kategóriában 6 fő nyújtotta be pályázati kérelmét, akik mindannyian a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola munkatársai és december 6-án a 2017-2018-as tanév 10 hónapjára részesültek ösztöndíjban.

A kutatási eredményekhez és a diplomák sikeres honosításához a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány munkatársai ezúton is szívből gratulálnak és további tudományos sikereket kívánnak.

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány

Itt adhatja meg észrevételeit és javaslatait az oktatási programokkal kapcsolatban.

Megjegyzését a webhely rendszergazdája általi felülvizsgálata után 3 (három) munkanapon belül közzétesszük. Megértésüket köszönjük!


Az email címet nem tesszük közzé.

*

*

*

*

*

*


Hozzászólások