Docensi címet szerzett a Rákóczi-főiskola öt oktatója

Docensi címet szereztek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola munkatársai: dr. Bárány Béla, a Filológia Tanszék Angol Tanszéki Csoportjának oktatója, dr. Molnár Ferenc és dr. Szakál Imre, a Történelem- és Társadalomtudományi Tanszék oktatói, dr. Szilágyi Iván, a Pedagógia és Pszichológia Tanszék oktatója, valamint dr. Moca Andrij, a Földtudományi és Turizmus Tanszék oktatója.

docens felsőoktatási intézményekben létesíthető tudományos cím. Első lépésben a felsőoktatási intézmény tudományos tanácsa ítéli meg, hogy a jelölt alkalmas-e a docensi cím odaítélésére. Amennyiben a jelölt megfelel a követelményeknek, s a tanács alkalmasnak találja, felterjeszti a jelöltet Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumához.

Ukrajnában a docensi cím feltétele a doktori vagy kandidátusi fokozat megléte, idegen nyelvből legalább középfokú (B2) szintű komplex típusú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga, minimum ötéves felsőoktatásban szerzett szakmai tapasztalat, önálló tudományos eredmények, az adott szakterületen elismert publikációk, Scopus vagy Web of Science (WoS) által indexált folyóiratban megjelent saját tanulmány, pedagógiai és szakmai továbbképzéseken való rendszeres részvétel. A docensi cím odaítéléséhez a jelöltnek nyilvános bemutató előadást kell tartani az intézményben.

Dr. Bárány Béla 2010-ben védte meg Hatalom és személyiség a 20. századi háborús irodalomban című doktori értekezését az Eötvös Loránd Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájában. 1999-től a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Filológia Tanszékének óraadó tanára. Kutatási területéhez tartozik a XX. századi háborús regények vizsgálata.

Dr. Bárány Béla

Dr. Molnár Ferenc a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola  angol–történelem szakán szerzett diplomát. A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye története 1848–1849-ben című doktori disszertációját 2019-ben védte meg az ELTE Új- és Jelenkori Magyar Történelem Doktori Programjában. 2014-től a Rákóczi-főiskola Történelem- és Társadalomtudományi Tanszékének tanáraként, 2020-tól tanszékvezető-helyettesként dolgozik. Kutatási területéhez tartozik Északkelet-Magyarország és a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye 19. századi története, valamint a dualizmus időszakának felekezeti és nemzetiségi viszonyainak vizsgálata.

Dr. Molnár Ferenc

Dr. Szakál Imre a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola történelem–földrajz szakán szerzett diplomát. 2011-ig volt a Rákóczi-főiskola Felnőttképzési Központjának munkatársa. 2011-től 2013-ig a GENIUS Jótékonysági Alapítványnál dolgozott, ahol elsősorban az Agora Információs Központ ügyeivel foglalkozott. Szakál Imre 2015-ben védte meg doktori értekezését a Debreceni Egyetemen, melynek témája: Földkérdés és telepítéspolitika Kárpátalján az első Csehszlovák Köztársaság időszakában (1919–1938). 2013 szeptemberétől a főiskola Történelem- és Társadalomtudományi Tanszékén oktat, emellett az intézmény Oktatási és Módszertani Tanácsának vezetője. Kutatásai érintik Kelet-Közép-Európa és Kárpátalja két világháború közötti eseményeit, a kisebbség- és emlékezettörténet kérdéseit, valamint az ukrán nép történetét.

Dr. Szakál Imre

Dr. Moca Andrij a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola jogásza, a jogtudományok kandidátusa, a Földtudományi és Turizmus Tanszék oktatója. Kandidátusi fokozatát jogtudományokból szerezte a Tarasz Sevcsenko Kijevi Nemzeti Egyetemen. Kutatási területei közé tartozik jogelmélet és -történet, politikai és jogi doktrínák története, a turizmusfejlesztés jogi és gazdasági háttere, a nemzeti kisebbségek jogai Ukrajnában, az oktatás jogi szabályozása.

Dr. Szilágyi Iván 2012-ben szerezte kandidátusi fokozatát a Drahomanov Nemzeti Pedagógiai Egyetemen. 2021-ben ugyanitt elnyerte a pedagógia tudományok doktora fokozatot. Kutatási területeihez tartozik az oktatásmenedzsment, az intézményvezetés, a kompetenciafejlesztés és az Új ukrán iskola nevű oktatási reform hatékonyságának vizsgálata. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Pedagógia és Pszichológia Tanszékének óraadó tanára, a főiskola Minőségbiztosítási Osztályának vezetője.

Dr. Szilágyi Iván

Dr. Bárány Béla, dr. Molnár Ferenc, dr. Szakál Imre, dr. Szilágyi Iván és dr. Moca Andrij minden követelménynek megfelelt. Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumának Minősítő Bizottsága 2022. április 7-én odaítélte számukra a docensi címet.

Gratulálunk a tudományos címhez, további szakmai sikereket kívánunk!

Pallay Katalin