Doktori fokozatot szerzett Hadnagy István, főiskolánk oktatója

Doktori fokozatot szerzett Hadnagy István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Biológia és Kémia Tanszékének oktatója.

Hadnagy István 2021. március 17-én a Debreceni Egyetem Földtudományok Doktori Iskolája, Tájvédelem és Éghajlat doktori programjának bizottsága előtt védte meg egyetemi doktori értekezését summa cum laude minősítéssel. Disszertációjának témája: A felszín közeli szélmező energetikai jellemzése Kárpátalján. Témavezetője Dr. Tar Károly, a Debreceni Egyetem Meteorológiai Tanszékének nyugalmazott egyetemi docense volt. Hadnagy István  munkájában matematikai-statisztikai módszerek segítségével elemezte és jellemezte a szélenergia felhasználás éghajlati lehetőségeit Kárpátalján, ezzel jelentős mértékben hozzájárulva a helyi megújuló energiafelhasználás fejlesztési irányvonalának meghatározásához.

A védési bizottság elnöke Dr. Lóki József, professzor emeritus volt, az értekezést Péliné Dr. Németh Csilla, a Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálatának meteorológus főtisztje és Weidinger Tamás, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem docense opponálta.

Gratulálunk a sikeres védéshez és további eredményes oktatói, illetve kutatói munkát kívánunk!