Egy emberfeletti munka előtt tisztelegve – Mellszobor és botanikus kert Szikura József emlékére

magyar tudomány napja keretében avattak mellszobrot dr. Szikura József tiszteletére november 16-án. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola egykori rektora, a Fodor István Kutatóközpont első vezetője emlékére állított szobor az intézmény parkjában kapott helyet.

A rendezvény kezdetén az intézmény kórusának előadásában elhangzott a főiskola himnusza, mely a Rákóczi Ferenc bús éneke című Győzhetetlen én kőszálam kezdetű 18. századi kuruc kori magyar ének első, harmadik és ötödik versszaka.

A himnusz után Kolozsvári István, a Fodor István Kutatóközpont vezetője köszöntötte a meghívott vendégeket és jelenlévőket. Mint mondta, a főiskola Biológia és Kémia Tanszéke és a kutatóközpont 2011 óta minden év novemberében méltatja a magyar tudomány napját, így emlékezve Széchenyi István 1925 novemberében tett felajánlására, mely lehetővé tette a Magyar Tudós Társaság megalakulását. A rendezvény célja, hogy felhívja a figyelmet a kárpátaljai magyar tudományosságra és a kiváló eredményeket elért kutatókra, tudósokra. Mint fogalmazott, Szikura József olyan tagja volt a közösségnek, aki mind emberi, mind szakmai téren példakép lehet. A köszöntő után a kutatóközpont vezetője röviden ismertette a professzor életét és munkásságát. Az elhangzottak alapján mindenki megbizonyosodott afelől, hogy egy olyan személy előtt tiszteleg az egybegyűlt közönség, aki életét a tudománynak szentelte, s munkássága nemcsak kiemelkedően fontos, hanem meghatározó is az utókor számára.

Ezt követően szólalt fel prof. dr. Borhidi Attila Széchenyi-díjas botanikus, ökológus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, aki nemcsak tudóstársa, hanem barátja is volt Szikura Józsefnek. Megnyitó beszédében elmondta, emberfeletti munka és teljesítmény volt az, melyet Szikura József életében véghezvitt. Kutatásai során több ezer növényfajt telepített át többek között a kijevi botanikus kertbe, melyek egyfajta új, tudományos tőkét jelentettek. Gyűjtéseivel a jövő kutatásainak alapjait tette le. Munkáját önzetlenül, társadalmi munkaként végezte. Ezek az eredmények voltak azok, melyek alapján a Magyar Tudományos Akadémia büszkeséggel hívta meg tagjai sorába. Tudós mivolta mellett jó ember is volt. Ott segített, ahol tudott. Ezért Szikura József munkásságára az MTA is büszkén emlékezik.

Borhidi Attila beszéde után Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora emlékezett a professzorra. Mint elmondta, Szikura József a kezdetekben önként ajánlotta a segítségét ahhoz, hogy a főiskolán is elindulhasson a természettudományi szakirányú képzés. A biológia szak magalakulásában és fejlődésben nagy szerepe volt. A kezdetekben önkéntesként tevékenykedett. Később, amikor szükséges volt, elvállalta a főiskola rektori tisztségét. Nyitott, a világra figyelő és minden modern technikát ismerő személyiség volt idős kora ellenére is. És ami a legfontosabb, hogy a világjártas tudós és elismert szakember nem felejtette el, hogy ide, Kárpátaljára tartozik. Szülőföldjén érezte magát otthon.

A mellszobor Túri Török Tibor szobrászművész alkotása, aki önként készítette el és ajánlotta fel művét a főiskolának. A szobrot dr. Szikura Anita(Szikura József lánya), Orosz Ildikó, Túri Török Tibor, valamint Borhidi Attila leplezte le.

Dr. Szikura József neve Nagyberegen is tovább él. A Nagyberegi tájházhoz tartozó botanikus kert 2018. november 16-tól a Szikura József Botanikus Kert nevet viseli. A több mint 500 növényfajt számláló kert is a professzor kezdeményezésére jöhetett létre 2011-ben. A helyi és a világflóra védett növényeinek egy nagy része megtalálható benne. A kert kísérleti részlegként és botanikai gyakorlóhelyként is szolgál. Elnevezése méltó emléket állít a főiskola egykori rektorának.

Gál Adél
Kárpátalja.ma

Forrás: