Elhunyt Bódi Béla, főiskolánk volt oktatója

Bódi Béla (1935. 08. 02., Palló – 2023. 03. 07., Debrecen) az elemi iskolát szülőfalujában végezte, majd Ungváron folytatta tanulmányait anélkül, hogy – saját állítása szerint – tíz szónál többet tudott volna ukránul. A matematikában azonban nem akadt párja, s a későbbiekben sikerült minden tantárgyból leküzdenie nyelvi hátrányait.

A középiskola után az ungvári egyetemre felvételizett, ahol a véges csoportok reprezentációjával foglalkozott Sámuel Berman professzor vezetése alatt. Másodikos hallgatóként már dolgozni kezdett. A harmadik évfolyamon az USZSZK Tudományos Akadémiájának Közlönyében publikált. Egyetemi tanulmányait 1958-tól a Gagarin-program keretében a Moszkvai Állami Lomonoszov Egyetemen folytatta. Az ország legrangosabb felsőoktatási intézményében végezte kutatásait Alexander Kuros professzor vezetésével, aki a Szovjetunióban az algebrai kutatások vezető egyénisége volt. Bódi Béla a Lomonoszov Egyetemen summa cum laude diplomát szerezett, lehetőséget kapva ezáltal arra, hogy azonnal és ugyanott bekerülhessen az aspiránsok szigorúan válogatott és nem túl népes táborába.

Kandidátusi disszertációja megvédése után visszatért az ungvári egyetemre. Bódi Béla 1988-ban a Szentpétervári Állami Egyetemen védte meg A csoportgyűrűk egységcsoportjának struktúrája című értekezését, amivel ő lett a Szovjetunió első és egyetlen magyar nemzetiségű nagydoktori fokozattal rendelkező algebristája.

1991 szeptemberétől a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen dolgozott. A Magyar Tudományos Akadémia Tudományos Minősítő Bizottsága 1993-ban honosította a tudományos fokozatot. A professzor 2007-től 2020-ig volt a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Matematika és Informatika Tanszékének vezetője.

Bódi Béla sokat tett a kárpátaljai matematika oktatás fejlesztéséért, többek között a főiskola első és második évfolyamán tanuló hallgatók is Bódi Béla tankönyvéből tanulhatnak, melyet az ukrán felsőoktatási tantervek szerinti magyar nyelvű képzés igényeinek megfelelően készített el a szerzőjük.

Az évek során számos díjban és kitűnésben részesült, de a díj és elismerés számára nem jelentett sokat, az ezeket tükröző „tudás, ami igazán számít”, hallottuk sokszor a professzortól.

Tudományos tevékenységének terméke 85 cikk és 7 könyv. Publikációira több mint 550 hivatkozás regisztrált. Vezetése alatt 13 tanítványa szerzett tudományos fokozatot.

Őszinte részvéttel és tisztelettel emlékezünk most mindenki Béla bácsijára.