Elhunyt Buczkó István kémikus, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Biológia és Kémia Tanszékének tanára, korábbi tanszékvezetője

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola közössége, a Biológia és Kémia Tanszék, valamint a Fodor István Kutatóközpont munkatársai és hallgatói fájó szívvel gyászolják Dr. Buczkó Istvánt, néhai tanszékvezetőnket.

Buczkó István 1930. június 3-án született Munkácson. 1948-ban a munkácsi I. számú Középiskolában érettségizett. Ugyanebben az évben felvételt nyert az Ungvári Állami Egyetem kémia szakára, ahol 1953-ban kémikusi végzettséget szerzett. Ötödéves hallgatóként az ungvári 2. számú esti tagozatos Középiskolában fizikát oktatott. Egyetemi tanulmányait követően az USZSZK Tudományos Akadémiájának L. V. Piszazsevszkij Fizikokémiai Intézete Fotokokémiai részlegében töltötte aspiráns éveit. Ezt követően ugyanitt mérnökként dolgozott. 1957 novemberétől a Fotokémiai részleg tudományos munkatársaként tevékenykedett. 1963-ban megpályázta és elnyerte az Ungvári Állami Egyetem Általános és Szervetlen Kémia Tanszékének adjunktusi posztját. Ugyanebben az évben docensi címre is felterjesztették. 1964-től kiküldetésben volt Afrikában, Ghánában, ahol a Cape Coast-i Egyetem vendégprofesszoraként dolgozott. Hazatérése után, 1966 szeptemberétől kinevezték az Ungvári Állami Egyetem Általános és Szervetlen Kémia Tanszékének vezetőjévé. 1966-ban ugyanezen tanszéken megnyitotta a szervetlen kémia szakot, 1968-tól pedig a tanszék Doktori Iskolájának létrehozásában vállalt szerepet. 1973-1975 között a budapesti Szovjet Kultúra és Tudomány Háza Tudományos és Műszaki Információs Központjának helyettes vezetője volt. 1975-től Magyarországról visszatérve ismét elfoglalta az Ungvári Állami Egyetem Általános és Szervetlen Kémia Tanszékének vezetői posztját. 1995 szeptemberétől nyugdíjazásáig az Ungvári Nemzeti Egyetem tudományos kutatói szektorának tudományos munkatársa volt. 2007-től a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Biológia Tanszékének oktatója, 2011 szeptemberétől 2020 januárjáig pedig a Biológia és Kémia Tanszék vezetője volt. A Főiskolán eltöltött 13 év alatt több nemzetközi konferencia megszervezésében, tudományos publikáció előkészítésében, akkreditációs folyamat lebonyolításában, a hallgatók diplomamunkáinak témavezetésében is részt vállalt.

Dr. Buczkó István, idén tölthette be a 90. életévét. Több mint hét évtizede végzett tudományos kutatói és oktatói munkát, több mint 130 tudományos publikációja jelent meg, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja volt. A Kárpátalja Magyar Akadémiai Tanács tagjaként 2018-ban a természettudományokban elért kiemelkedő tudományos, illetve tudományszervezői munkásságért kitüntetésben részesült. Tudományos tevékenységének főbb irányvonalát a fotokémia, biokémia, valamint az alunitok és egyéb fémek ökológiailag tiszta feldolgozási technológiáinak kutatása képezték. Kárpátaljai magyar kutatóként gazdag életútja, széleskörű műveltsége, derűs bölcsessége követendő példakánt áll minden kárpátaljai magyar előtt. Dr. Buczkó István oktatói tekintélyének és tudományos műveltségének nagyon sok kiváló szakembert köszönhet a kárpátaljai magyar tudós társadalom.

A kárpátaljai magyar társadalom egy rendkívül jó lelkű és értékes embert, kutatót és pedagógust veszített el személyében. A Főiskola és a Biológia és Kémia Tanszék egész közössége mély részvétét fejezi ki az elhunyt családjának és hozzátartozóinak.