Első Kárpátaljai Református Tudományos Diákköri Konferencia

A Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet (KRISZ) a Lehoczky Tivadar Kutatóintézettel közösen első alkalommal szervezett tudományos kutatói és diákköri konferenciát december 1-én.

A szervezők elmondása alapján a rendezvénnyel céljuk a 2017-ben 500 éves fennállását ünneplő reformáció előtt tisztelegni, valamint teret biztosítani a bemutatkozásra a tudományos kutatással foglalkozó református fiataloknak.

A tudományos szimpózium a Kálmáncsehi Sánta Márton nevét viselte. Ő volt a Tiszántúl első református püspöke. Egyik legjelesebb képviselője volt a helvét hitvallás terjedésének Magyarországon. A hitvallás terjedését a mai Kárpátalja területén meghatározóan befolyásolták a beregszászi zsinatok, amelyeknek Kálmáncsehi Sánta Márton volt a koordinátora.

A rendezvény résztvevőit Fodor Gyula, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektorhelyettese köszöntötte. Elmondta, hogy a főiskola szívesen fogad be minden olyan konferenciát, szimpóziumot, amelyek Kárpátalját érintik. Az intézmény továbbra is örömmel ad helyet a külső kezdeményezésű rendezvényeknek is. A rektor üdvözölte, hogy a református egyház itt, Kárpátalján is nyitott a tudományos élet felé, és biztosította a résztvevőket, hogy igyekeznek a továbbiakban is támogatni a kezdeményezést.

Sipos József, a KRISZ elnöke felhívta a figyelmet a hit fontosságára, és arra, hogy több neves tudós is csak felfedezései után kezdett el Istenben hinni.

„A tudomány nem más, mint az, hogy ugyanúgy gondolkozunk valamiről, ahogy Isten” – mondta Kepler János híres matematikus és csillagász, vagyis: Isten fektette le a fizika törvényeinek alapjait, mi pedig ezeket később felfedezzük.

A köszöntő gondolatokat követően plenáris előadások következtek. Elsőként Kustár György, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia tanársegédje Jézust követni – zsidóságon és keresztyénségen innen és túl c. előadását hallhatták a jelenlévők, majd Radvánszky Ferenc református lelkész, a főiskola tanára A református és a magyar nemzeti karakter kapcsolódó pontjai c. prezentációja következett. A plenáris előadásokat Braun László főiskolai tanár Reformáció világi szemmel c. bemutatója zárta.

A nap második felében a jelenlévők humántudományi, természettudományi és történelemtudományi szekcióüléseken vitathatták meg a felmerülő kérdéseiket.

A rendezvényt az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta.

VE

Itt adhatja meg észrevételeit és javaslatait az oktatási programokkal kapcsolatban.

Megjegyzését a webhely rendszergazdája általi felülvizsgálata után 3 (három) munkanapon belül közzétesszük. Megértésüket köszönjük!


Az email címet nem tesszük közzé.

*

*

*

*

*

*


Hozzászólások