Erasmus+ mobilitási programon vettek részt a Számvitel és Auditálás Tanszék oktatói

Az új 2021/2022 tanév kezdetén, 2021 szeptemberében, oktatói és munkatársi mobilitási programon vett részt a Rákóczi-főiskola Számvitel és Auditálás Tanszékének három oktatója a bajai Eövtös József Főiskolán.

Prof. Dr. Bacsó Róbert tanszékvezető mobilitás programjának központi célja az volt, hogy megismerje a bajai főiskola szervezeti menedzsmentjét, azon belül a Gazdálkodástudományi Intézmény felépítését, gazdasági szakjának szervezését. Fontos meglátások születtek és gazdag tapasztalattal tért haza az intézmény megismerése, valamint a magyarországi akkreditációs folyamatok mélyebb fokú áttekintése által.

A tanszék két oktatója, Loszkorih Gabriella tanszékvezető helyettes, valamint Pataki Gábor koordinátor oktatói státuszban vettek rész a mobilitási programon. A képzés folyamán többek között előadást tartottak adózási, számviteli sajátosságokról Ukrajnában, valamint a kárpátaljai vállalkozások helyzetéről kiemelten a COVID-19 pandémia időszakában.

Jó volt megtapasztalni a vendéglátók kedvességén túl azt a sokgenerációs tudást, amit egy kis vidéki főiskola felhalmozott az évtizedek során, valamint azt a szakmai háttérmunkát, amit egy közgazdász képzés folyamán más területeken véghez visznek az oktatók és egyéb szakemberek.

Számvitel és Auditálás Tanszék