„Erdély és a Királyi Magyarország határán”

„Erdély és a Királyi Magyarország határán” címmel rendezett nemzetközi tudományos konferenciát a Magyar Nemzeti Múzeum Sárospataki Múzeuma 2018. október 16-17-én. A szervező munkát mint már sok éve Tamás Edit, a Sárospataki Múzeum igazgatója és munkatársai vállalták magukra.  

Előadást tartott többek között Dienes Dénes, /Felekezeti viszonyok a tiszáninneni vár-megyékben a 17. század közepén/; Szalay Emőke,/I Rákóczi György által adományozott református klenódiumok Zemplénben/; Czigány István, /A vazallus fellázad – II. Rákóczi György törökellenes háborúja 1658-1660/; Balogh Judit, /Székely főemberek II. Rákóczi György udvarában/; Mészáros Kálmán, /Rákóczi Erzsébet Thököly táborában/; Gebei Sándor, /II. Rákóczi Ferenc, mint Erdély fejedelme/; Feld István, /A Rákócziak kastélyai Északkelet-Magyarországon/; Gyulai Éva, /18. századi kamarai tervrajzok az ungvári uradalom épületeihez/; Szoleczky Emese, /Az igazi huszti kaland: Evlia Cselebi Máramarosban/; A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar főiskolát Csatáry György képviselte, aki  az erdélyi fejedelmek Kárpátalján őrzött leveleiről tartott előadást.

A fórumon részt vettek a Rákóczi-kutatókon kívül, kárpátaljai régészek is. Zsilenkó Mária a királyházai és Bohdan Seregij pedig a Huszti vár területén végzett ásatások-felmérések eredményeit mutatták be.

 

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola,
Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont