Felhívás – Ady Endre ösztöndíjprogram a 2022/2023-as tanévre

A határon túli tehetséges magyar tanulók támogatása

(Pályázat kódja: NTP-ADY-M-22)

 A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a Kulturális és Innovációs Minisztérium, a Nemzeti Tehetség Program támogatásával „Ady Endre ösztöndíj a kárpátaljai magyar oktatásban” címmel pályázatot hirdet a kárpátaljai magyar nyelvű oktatásban résztvevő, magyar nemzetiségű, kiemelkedően tehetséges 6–11. évfolyamos (gimnázium, líceum: régi általános- vagy középiskola), szociálisan hátrányos helyzetű tanulók számára.

Az ösztöndíj támogatás összege: 100.000 Ft a 2022/2023-as tanévre.

A támogatandó pályázatok száma 24 fő.

A pályázatokat 2022. október 10. – november 2. között lehet benyújtani.

A pályázat feltétele, követelményei

Pályázatot kizárólag olyan a fentiekben leírt tanuló nyújthatja be, aki

1) kiemelkedően tehetséges

Ennek kritériuma az alábbiak valamelyike:

 1. a) jó, jeles vagy kitűnő tanulmányi átlagot ért el a 2021/2022-es tanévben;
 2. b) a megyei 1-2., vagy országos 1-4. vagy nemzetközi versenyen 1-8. helyezést ért a 2021/2022-es tanévben;
 3. c) a Tehetségpont a pályázót kiemelkedő tehetségnek tartja, és erről részletes indoklást tartalmazó igazolást és ajánlást állít ki;

2) szociálisan hátrányos helyzetű

Ennek kritériuma az alábbiak valamelyike:

 1. a) nagycsaládban él; árva vagy félárva; a szülő egyedülálló;
 2. b) valamelyik szülő regisztrált munkanélküli, vagy tartósan súlyos beteg vagy fogyatékossággal élő;
 3. c) olyan egyéb, igazolható családi körülmény, amely miatt a családja az átlagosnál rosszabb anyagi körülmények között él, így zavartalan tanulása veszélyeztetve van.

Benyújtandó dokumentumok

A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia két eredeti és egy másolati példányban:

 • Pályázati adatlap;
 • Iskolalátogatási igazolás;
 • A 2021/2022. évi év végi bizonyítvány hitelesített fénymásolata;
 • Amennyiben van megyei vagy országos, vagy nemzetközi verseny (a 2021/2022-es tanévre vonatkozólag) eredményéről kiállított oklevél másolata, vagy egyéb, ezt igazoló dokumentum (egyszerű fénymásolat is elfogadható, amennyiben a pályázat benyújtásakor felmutatják az eredeti dokumentumot);
 • Amennyiben van, a Tehetségpont által a pályázóról kiállított igazolás, ajánlás, amely részletesen bemutatja a pályázó eddigi eredményeit, és tartalmazza a tehetséget bizonyító egyéb igazolásokat (pl. kiállítás, koncert, újításért járó diploma, nemzetközi sportviadal);
 • Nyilatkozat szociális helyzetről: az iskola igazgatója vagy a magyar nyelvű tagozat vezetője vagy az osztályfőnök által kiállított, szociális helyzetet igazoló nyilatkozat;
 • A pályázó nyilatkozata;
 • Családösszetételről, valamint szociális helyzetről szóló igazolás;
 • Nyilatkozat arról, hogy korábban részesület-e Ady Endre ösztöndíjban.

A pályázat benyújtásának módja és helye

A pályázat papír alapon, határidőben történő benyújtása a pályázat érvényességi feltétele, két eredeti és egy másolati példányban, nem postai úton kell eljuttatni az alábbi címre:

“GENIUS” Jótékonysági Alapítvány (90202 Beregszász, Kossuth tér 6. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 4. emelet, 429. terem)

A pályázatot magyar nyelven, példányonként összefűzve kell benyújtani!

Figyelem! Hiánypótlásra nincs lehetőség!

Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:

Tel.: +380-31-41-4-29-76 (149-es mellék)

E-mail: geniusja2019@gmail.com

A pályázati űrlap és a csatolandó mellékletek a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány honlapján elérhetőek el: www.genius-ja.uz.ua.