Felhívás – Zrínyi Ilona Szakkollégium a 2022/2023-as tanévben

Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a Tempus Közalapítvány által nyújtott támogatás felhasználásával felvételt hirdet a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégiumba a 2023. január – 2023. május közötti 5 hónapra. Kutatásaikat kárpátaljai felsőoktatási intézményekben folytató hallgatók jelentkezését várjuk. A szakkollégiumra a 3–6. évfolyamokon nappali tagozaton tanuló, kiváló eredményeket felmutató diákok nevezhetnek be. A hallgató tanulmányi átlaga nem lehet a szaktantárgyakból 4,0-nél alacsonyabb.

A jelentkezési adatlap a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány Agora Információs Központjában igényelhető vagy letölthető a www.genius-ja.uz.ua címről.

Az ösztöndíj összege havi 20.000 HUF-nak megfelelő hrivnya.

Jelentkezési határidő: 2023. január 23. 12:00 óra

Részletes tájékoztatás a ziszk@kmf.org.ua e-mail-címen kapható.

A jelentkezést személyesen kérjük benyújtani az alábbi címre:

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány

Agora Információs Központ

90202 Beregszász

Kossuth tér 6.

Fő épület: 110-es terem

A pályázati adatlaphoz mellékelni kell az alábbi dokumentumokat:

 • pontosan és olvashatóan kitöltött jelentkezési adatlap;
 • tutori (témavezetői) adatlap.
 • a tutor tudományos fokozatát igazoló dokumentum másolata
 • a tutor szakmai önéletrajza
 • személyigazolvány másolat (tutoré és a hallgatóé)
 • identifikációs kód másolata (tutoré és a hallgatóé)
 • lakcím igazolás másolata (tutoré és hallgatóé)
 • szülőföldi hallgatói jogviszony fennállásról szóló igazolás (az igazolás benyújtható egészen a felvételi vizsga napjáig)
 • a jelentkező indexének hiteles másolata a 2021/2022-es tanév 2 lezárt félévéről
 • részletes (max. 5 oldal terjedelemben) kutatási terv
 • strukturált szakmai önéletrajz

További csatolható melléklete:

 • tanulmányi versenyen elért eredmény igazolása;
 • szakmai tevékenység igazolása
 • nyelvvizsga-bizonyítvány másolata;
 • tudományos tevékenységet igazoló dokumentumok:
 1. publikációk igazolása: a publikációt tartalmazó kötet borítójának, tartalomjegyzékének és a publikáció első oldalának fénymásolata, megjelenés alatt álló tanulmány esetében a kiadó igazolása a megjelenés várható időpontjáról
 2.  konferencia részvételt igazoló dokumentumok.

Hiánypótlásra a jelentkezési határidő lejártát követően nincs lehetőség!

A jelentkezések papír alapú beadása 2023. január 10-23. között a Rákóczi Főiskola 110-es termében.

Alapszabályzat

Pontrendszer

Hallgatói adatlap

Tutori adatlap

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány