Főiskolánk tanárai a Doktorok Kollégiumán

A Magyarországi Református Doktorok Kollégiuma augusztus 23-25. között tartotta éves konferenciáját és közgyűlését Debrecenben. A rendezvényen a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolát három oktató képviselte. 

Az intézmény munkatársai a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen tartott plenáris ülésen, közgyűlésen, valamint az Egyházi Néprajzi Szekció munkájában vettek részt. 

Dr. Kész Barnabás, történész, néprajzkutató, a főiskola Történelem és Társadalomtudományi Tanszékének oktatója Beszélő kövek – egy ugocsai református közösség krónikája címmel tartott előadást. 

Az intézmény Filológia Tanszék Magyar Tanszéki Csoportjának képviseletében dr. Kész Margit, docens, néprajzkutató tartott előadást Ünnepek a változás tükrében a 20-21. századi Kárpátalján címmel.

Ugyancsak a Magyar Tanszéki Csoportot képviselte Gál Adél tanársegéd, aki Szövegpárhuzamok – Temetési kéziratok, diktálós füzetek szövegeinek vizsgálata címmel tartott előadást. 

G. A.