Forrásgyűjtemény jelent meg Ruszka Krajna rövid történetéről

1918. december 21-én kelt a Magyar Népköztársaság X. számú néptörvénye, amely egy autonóm ruszin terület létrehozását irányozta elő Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros megyék területén. Az Osztrák – Magyar Monarchia romjain a Károlyi-kormányzat bizonyítani kívánta a nagyhatalmak felé, hogy képesek a magyarországi nemzetiségi feszültségeket kezelni, és ehhez a ruszinokkal való megegyezés mutatkozott a legegyszerűbbnek. Szakál Imre, főiskolánk történésze, „Rend, fegyelem, összetartás, s nem lesz panasz többé a Kárpátok bércei között”. Iratok Ruszka Krajna történetéhez (1918-1919) című könyvvel készült a századik évfordulóra. A kötetben olyan forrásokat ad közre, melyek segítségével jobban megismerhetjük, milyen körülmények között kísérelték meg Ruszka Krajna létrehozását. A válogatott dokumentumok és a könyv bevezető tanulmánya betekintést engednek a ruszin hegyvidék 1918-19-es történetébe, és körvonalazódik belőlük az, hogy milyen esélyei voltak a ruszin önrendelkezés megvalósításának.

A könyv szabadon letölthető az alábbi linkről: https://kmf.uz.ua/kiadvanyaink/rend-fegyelem-osszetartas-s-nem-lesz-panasz-tobbe-a-karpatok-bercei-kozott-iratok-ruszka-krajna-tortenetehez-1918-1919/