Gratulálunk!

Kész Barnabás a Történelem- és Társadalomtudományi Tanszék oktatója PhD tudományos fokozatot szerzett. Kollégánk a Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskolájának Néprajz és Kulturális Antropológia Programjában elkészített értekezését summa cum laude minősítéssel védte meg 2019. április 10-én. Kész Barnabás A paraszti életmód tükröződése az ugocsai magyarság tárgyi kultúrájában című disszetárcióját a bíráló bizottság egyöntetűen tudománytörténeti jelentőségűnek nevezte a Kárpátaljával foglalkozó néprajzi munkák sorában, melyben a szerző kivételes alapossággal és szakértelemmel dolgozta fel a témát. A dolgozat témavezetője Bődi Erzsébet a Debreceni Egytem oktatója volt, opponensei pedig Selmeczi Kovács Attila a Magyar Néprajzi Múzeum nyugalmazott főmuzeológusa, és Pozsony Ferenc a Debreceni Egyetem és a Babeș–Bolyai Tudományegyetem egyetemi tanára voltak. Az értekezés szabadon hozzáférhető a következő linken:

https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/264644/Kesz_Barnabas_disszertacio_titkositott.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

Gratulálunk kollégánknak az értekezés elkészítéséhez és a sikeres védéshez, további eredményes oktatói, illetve kutatói munkát kívánunk!