Gratulálunk!

Gratulálunk Sass Enikőnek, a Földtudományi és Turizmus Tanszék oktatójának, aki 2019. december 17-én a Pécsi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskolája képzésének keretében sikeresen, summa cum laude minősítéssel, védte meg doktori értekezését. A disszertáció témája: A kárpátaljai Beregvidék falusi turizmusának helyzete és fejlődési lehetőségei. Az értekezés témavezetője Dr. Szabó Géza, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi docense volt, opponensei pedig Dr. Hanusz Árpád, a Nyíregyházi Egyetem egyetemi tanára és Dr. Darabos Ferenc, a Széchenyi Egyetem egyetemi docense voltak.

Az értekezés szabadon hozzáférhető az alábbi linken: https://foldrajz.ttk.pte.hu/files/doktori-iskola/nv/disszertacio/DISSZERTACIO_Sass_Eniko.pdf

 

Gratulálunk a sikeres védéshez és további eredményes oktatói, illetve kutatói munkát kívánunk!