Gratulálunk dr. Bacsó Róbert nagydoktori fokozatához!

A Számvitel és Auditálás Tanszék vezetője, dr. Bacsó Róbert, nagydoktori fokozatot szerzett Ukrajnában. A tanulmányait 2016-ban kezdte a Szemen Kuznec Harkovi Nemzeti Gazdaságtudományi Egyetem Pénz-, Bank- és Biztosításügy Doktori Iskolájába pénzügy és hitel tudományterületen. 2018 májusában megvédte a doktori disszertációját, melynek témája A nem banki pénzügyi szolgáltatások piacainak fejlődése (analitikus és institúcionális aspektusok). Bacsó Róbert e munkában az ukrajnai biztosítási és hitelszövetkezeti piac sajátosságait mutatta be, kidolgozta a nem banki piacok értékelésének módszertanát, e piacok szabályozási modelljeinek rendszerét, mely hatással lehet az európai és ukrajnai piacokra. Továbbá saját módszertant dolgozott ki a régiók nem pénzügyi szolgáltatásainak értékelésére.

2018. december 18-án Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma jóváhagyta dr. Bacsó Róbert tudományos munkáját, és odaítélte számára a gazdálkodástudományi nagydoktori fokozatot.

Gratulálunk a nagydoktori értekezés elkészítéséhez, valamint a sikeres védéshez, és további eredményes oktatói, illetve kutatói munkát kívánunk!

Számvitel és Auditálás Tanszék,
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola