Hatvan ifjú szakember kapott diplomát a Rákóczi-főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetében

„A mai nap ünnep… a beérett gyümölcs ünnepe” – hangzott el a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetének (II. RF KMF FSZI) tanévzáró és diplomaátadó ünnepségén a főiskola aulájában július 3-án, ahol 60 végzős diák kapta kézhez diplomáját. Az óvodapedagógia, a szociális munka, a számvitel és adóügy, illetve az alkalmazott matematika szakon végzett diákok vehették át az okleveleket.

Az ünnepség résztvevőit elsőként Orosz Ildikó, a II. RF KMF rektora köszöntötte. „Tudjuk, hogy az élet küzdés, s csak az tud helytállni, akinek erős hite van” – kezdte beszédét, aláhúzva a hitben rejlő értéket, amely a siker elengedhetetlen része. Elmondta, hogy egyik végzősnek sem szeretnék elengedni a kezét, ezért mindenkit várnak a főiskola gyarapodó képzési kínálatával, valamint a magyar állam támogatásával létrehozott széleskörű kihelyezett képzéseivel és a szeptembertől induló 14 új szakkal, amelyeken két év tanulás után kaphatnak szakképesítést igazoló oklevelet. „Hagyjátok magatokat képezni, hiszen a kínálatból csak az nem tud továbbtanulni, aki nem akar” – szólt a végzősökhöz a rektor. Végezetül a Madách Imre Az ember tragédiája című művéből ismert idézetet bízta rájuk útravalóul: „…küzdj, és bízva bízzál!”

Soós Katalin, a II. RF KMF FSZI igazgatója évértékelő beszédében beszámolt a 2018–2019-es tanév munkájáról, történéseiről, megpróbáltatásairól, eredményeiről, számos sikeréről, amelyeket a kárpátaljai és Kárpát-medencei konferenciákon, versenyeken, megmérettetéseken való szereplések támasztanak alá. Elmondta, hogy a tanévet 328 diákkal kezdték meg négy évfolyamon, akik közül húszan a három és fél éves turisztikai szolgáltatások szakon már márciusban megkapták diplomájukat.

„A három vagy négy év kemény munka után ukrán, államilag elismert oklevéllel igazoljuk, hogy fiataljaink helyt tudtak állni oktatási intézményünkben, hogy képesek versenybe szállni a munkaerőpiacon vagy a főiskolai felvételi folyamatban” – húzta alá Soós Katalin. Egy Wass Albert-idézettel szólt a diákokhoz: „Megtanultam, hogy mindenki a hegytetőn akar élni, anélkül hogy tudná, hogy a boldogság a meredély megmászásában rejlik.” A sikerért, a tudásért mindig meg kell dolgozni – fogalmazott az igazgató asszony. „Sose legyetek szürke átlagemberek, színezzétek újra a világot […], induljatok, és az előttetek álló úton, bízva magatokban, merjetek nagyot álmodni! Legyen elég kitartásotok, hitetek és erőtök ezeket az álmokat meg is valósítani. Legyetek hűek az intézményünk által közvetített értékekhez, embertársaitokhoz, nemzetünkhöz!” – biztatta a végzősöket.

Dr. Lőrinczi Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának a Kárpát-medencei magyar oktatásért felelős helyettes államtitkára ünnepi köszöntőjében arról a meggyőződéséről szólt, hogy óriási mértékű összefogás tapasztalható a magyarság körében Kárpát-medence-szerte. „Nem az él meg, aki a halat kapja, hanem az, aki a hálót birtokolja, hogy saját maga halászhasson” – ezzel a bölcs mondással vont párhuzamot a továbbtanulás lehetősége kapcsán. Sokan – helyesen cselekedve – a magyar ifjúságban keresik a jövőt – fogalmazott a helyettes államtitkár, hozzátéve, hogy tőlünk ezt viszi haza üzenetként, mint ahogyan otthonából azt hozta hozzánk: csak így tovább!

A köszöntőket követően átadásra kerültek a tanulmányi versenyeken és a tanév során kiemelkedő eredményeket elért diákok oklevelei. A negyven oklevelet Soós Katalin igazgató asszony adta át.

A II. RF KMF FSZI hagyományteremtő szándékkal megalkotta és útnak indította Az év diákja kezdeményezést. A díjat egy tanévben egy diák nyerheti el: olyan második, harmadik vagy negyedik évfolyamos, aki az intézményben és társai körében pozitív példával jár elöl, tanulmányi eredménye jó vagy jeles rendű, szorgalma jó vagy példás, társai közül emberi magatartásával, társaihoz, tanáraihoz való jó viszonyával és segítőkészségével emelkedik ki, továbbá társadalmi szempontból aktív, körültekintő, szociálisan érzékeny, magas érzelmi és értelmi intelligenciával rendelkezik. A 2018–2019-es tanévben hét diákot jelöltek a címre, akik közül a kuratórium a 2019-es év diákjává Darcsi Barbara számvitel és adóügy szakos harmadik évfolyamos, végzős diákot választotta.

A végzős diákok ezután énekes-verses összeállítással mondtak köszönetet tanáraiknak, szüleiknek, és intettek búcsút az intézménynek, diáktársaiknak, majd ünnepélyes fogadalmat tettek, melynek szövegét Szedlák Denissza harmadik évfolyamos számvitel és adóügy szakos diák olvasta elő társainak.

Mint ismeretes, a 2017 őszén elfogadott ukrán oktatási törvény átalakította az egyetemek és főiskolák diplomakiadási rendjét: a korábbi, központosított diplomakiadási folyamatot az egyetemek és főiskolák hatáskörébe helyezték. A felsőoktatási törvény 7. cikkelye alapján Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma 525. számú 2015. május 12-én kelt rendelete szerint a 2014–2015-ös tanévtől kezdődően Ukrajna minden felsőoktatási intézménye az új állami minták szerint készítheti el a diplomákat és azok mellékletét. A főiskola és a FSZI végzősei diplomájukat három nyelven kapják kézhez, amelyeket Ukrajnában és külföldön egyaránt elismernek. A hatvan diáknak Orosz Ildikó rektor asszony és Soós Katalin igazgató asszony adták át az okleveleket.

A diplomák átadását követően a friss diplomásokat a második és harmadik évfolyamos diákok köszöntötték, majd átadták az útravaló tarisznyákat. A Gaudeamus igitur diákhimnusz eléneklése után a szüleiket és tanáraikat köszöntötték a diákok.

A diplomaátadó ünnepség záróbeszédét Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke mondta el, aki két fontos üzenetet fogalmazott meg. Egyrészt elmondta, hogy felemelő érzés látni a felnövekvő magyar gyerekeket Kárpátalján,  ilyenkor az ember arra gondol, hogy nem élt hiába, s az elmúlt harminc év munkásságának megvan az eredménye. Másik gondolatában arra kérte a jelenlévőket, hogy mindezt ne hagyják elveszni, hiszen ezek az eredmények magyarok nemzedékeinek a munkája, akik fenntartották nyelvünket, kultúránkat, megőrizték magyar identitásunkat. „Ezek továbbőrzése hamarosan a ti feladatotok is lesz” – szólt a fiatalokhoz.

A rendezvény végén a történelmi egyházak képviselői kértek áldást.

Csuha Alexandra