Idén is folytatódnak a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány tehetséggondozó programjai

A 2011-ben létrejövő „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány célja a tehetségsegítő programok szervezése, egyenlő hozzáférés biztosítása a tehetséggondozás, tehetségfejlesztés területén, a tehetségsegítő személyek és szervezetek munkájának összefogása. Mindemellett célja a kárpátaljai magyar értelmiségi réteg kinevelése.

A 2019 őszén három hétvégén zajlanak a tehetségpontokban a foglalkozások. Alkalmanként négyszer 60 percben, az alábbi korosztály szerinti csoportbontásban: 3,4. osztály, 5-6.osztály, 7-8. osztály, 9-10.osztály.

A 3-10. osztályos tanulók az alábbi tantárgyi csoportokban vehetnek részt a foglalkozásokon reál és humán bontásban, 2019. október 19-én, 2019. november 9-én, 2019. november 23-án:

  • biológia- kémia-földrajz (BKF),
  • magyar nyelv-ukrán nyelv, angol nyelv (AUM),
  • történelem- irodalom-művészettörténet (TIM),
  • matematika- informatika-fizika (MIF)
  • Alsós

Az foglalkozásokhoz szükséges tananyagot, tematikát a Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanács által kijelölt tantárgyfelelősök készítették elő, így minden Tehetségpontban az esélyegyenlőség jegyében, ugyanazon tananyag alapján zajlik az oktatás.

Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanács 2019. szeptember 24-i ülésén döntés született arról, hogy a 2019-2020-as tanévben az Alapítvány kiszélesíti tehetséggondozó munkáját. A már meglévő 8 központ egy szolyvai és egy kőrösmezői tehetségponttal bővült ki, ahol alsós, 3-4. osztályos gyerekek érdekes, zenés, táncos, népmesés és beszédkészség fejlesztés foglalkozásokon vehetnek részt az őszi félévében.

A tanév első foglalkozására, 2019. október 19-ére összesen 1842 tanuló nyújtotta be jelentkezését az alábbi körzetenkénti megoszlásban:

Tehetségpont megnevezése

Tehetségpont helyszíne

Koordinátor neve

Foglalkozásokon oktatók száma

A foglalkozásra bejelentkezettek létszáma

Aknaszlatinai Aknaszlatinai Bolyai János Középiskola Benedek Imre

15

185

Bátyúi Bátyúi Középiskola Szántó Edit                    Bajusz Erzsébet

16

230

Beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Snicer-Pobránszky Gabriella, Katkó Éva

22

414

Mezővári Mezővári II. Rákóczi Ferenc Középiskola Biró Éva

18

188

Munkácsi Munkácsi 3.sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola Horváth Ivett

14

128

Nagydobronyi Nagydobronyi Középiskola Molnár Erzsébet

17

284

Péterfalvi Péterfalvi Református Líceum Kalanics Irén

14

227

Ungvári Ungvári 10. Sz. Dayka Gábor Középiskola Kulin Judit

19

120

Szolyvai Szolyvai 10. Sz. Oktató-Nevelői Intézmény Fekete Krisztián, Szokolova Henrietta

2

30

Kőrösmezői Kőrösmezői 1 Sz. Középiskola Melnyicsuk Veronika

4

36

Összesen:

141

1842

A Szolyvai Tehetségpontban az első foglalkozásra 2019. október 26-án kerül sor.

A Tehetségpontokban zajló munkát a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap támogatja.

Váradi Natália,
a “GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodaigazgatója

Forrás: