Idén ismét 4 szombaton folyik a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány tehetséggondozó programja

A 2011-ben létrejövő „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány célja a tehetségsegítő programok, foglalkozások szervezése, egyenlő hozzáférés biztosítása a tehetségsegítés területén, a tehetségsegítő személyek és szervezetek munkájának megbecsülése, valamint minél több lehetőséget felkínálása a tehetséges tanulók, hallgatók, kutatók számára, hogy ők ez által ismereteiket, készségeiket a már meglévő képzési anyagokon túl kiszélesíthessék. Mindemellett célja a tehetséges fiatalok, a kárpátaljai magyar értelmiségi réteg kinevelése, hogy összefogja a tehetséggondozás iránt elkötelezett pedagógusokat, közös gondolkodásra, munkára ösztönözze azokat.

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a tehetséggondozó programját még 2011 tavaszán elindította, amikor az Alapítvány életre hívta a Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanácsot. A tanács tagjai a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) által javasolt kárpátaljai magyar iskolákban dolgozó tanárok, valamint a tanintézmények igazgatói, illetve a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanárai, akik szakterületüknek megfelelően feladatként vállalták a tehetséggondozó programunk kereteinek megalkotását, az alapkoncepció felállítását.

A 2018/2019-es tanévben is ismét útjára indult a tehetséggondozó program, melyben Kárpátalja általános- és középiskolásai vehetnek részt. A tehetséggondozó munka minden tanév őszén zajlik teljes kárpátaljai lefedettséggel, a következő központokban:

S.sz. Tehetségpont Iskola Tehetségpont koordinátorának neve
1. Aknaszlatina Aknaszlatinai Bolyai János Középiskola Benedek Imre
2. Bátyú Bátyúi Középiskola Bajusz Erzsébet

Szántó Edit

3. Beregszász II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Snicer-Pobránszky Gabriella
4. Mezővári Mezővári II. Rákóczi Ferenc Középiskola Bíró Éva
5. Munkács Munkácsi 3. számú II. Rákóczi Ferenc Középiskola Horváth Ivett
6. Nagydobrony Nagydobronyi Középiskola Molnár Erzséber
7. Péterfalva Péterfalvi Református Líceum Kalanics Irén
8. Ungvár Ungvári 10. számú Dayka Gábor Középiskola Kulin Judit

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által működtetett Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanács  2018.szeptember 25-én ülésezett. Az ülés során meghatározták az idei év tehetségfejlesztő munkájának részleteit. Ezen kívül a Tanács a nyár során kidolgozta valamennyi tantárgy tantervét, illetve tananyagát, amely alapján minden Tehetségpontban egységesen zajlik majd az oktatás. Minden tehetségpontban a foglalkozások szombatonként háromszor 75 percig tartanak. A 3-11. osztályos (3-4., 5-6., 7-8., 9-11. osztályos korcsoportokban) tanulók az alábbi tantárgyi csoportokban vehetnek részt a foglalkozásokon 2017. október 20. – december 1. között:

Humán tantárgyi csoportok:

 1. Magyar nyelv-ukrán nyelv-angol nyelv
 2. Történelem- irodalom-művészettörténet

Reáltantárgyi csoportok:

 1. Matematika-informatika- fizika
 2. Biológia –kémia –földrajz

Alsós tantárgyak

A Beregszászi Tehetségpont megnyitóján Váradi Natália, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodavezetője hangsúlyozta, hogy a tehetséggondozás Kárpátalján létfontosságú és az ezen a területen segítő szakemberek munkája nélkülözhetetlen, hiszen nélkülük a tehetséggondozó programjaink nem érnék el céljukat és a megfelelő célcsoportokat. A tehetségek felkutatása, gondozása komoly feladat. Éppen úgy, mint az hogy úgy dolgozzunk, hogy a tehetségek érezzek, hogy van hátterük, támogatóik, van, aki hisz bennük. Érezzek, hogy számíthatnak ránk, a „GENIUS” Alapítványra, tehetséggondozó szervezetekre, pedagógusokra.  A tehetségek megtalálása és gondozása nemzetstratégiai ügy, hiszen ezzel a jövőbe fektetünk be, a jövőt építjük. Ha a sötétben a legparányibb fényt is észrevesszük, akkor keressük a tehetségeket a napvilágnál, éberen és nyitott szemmel. Soha ne kételkedjünk abban, hogy egy kis csoport gondolkodó, céltudatos, elkötelezett ember képes megváltoztatni egy közösség, régió, de időnként az egész világ történelmét is, ugyanis valójában ez mindig is így történt. Ha az embernek világos célja van, még a legrosszabb körülmények között, a legrögösebb úton is haladni fog, viszont ha az embernek nincs célja, még a legsimább úton sem jut el sehova. Mindezeken kívül jó munkát és eredményekben gazdag sikeres tanévet kívánt Isten áldásaiban.

A 2018/2019-es tanévben, a nyolc körzetben október 20-án, azaz az első foglalkozáson összesen 1811 tanuló vett részt a tehetséggondozásban az alábbi körzetenkénti megoszlásban:

 • Aknaszlatinai Tehetségpont –168 tanuló
 • Bátyúi Tehetségpont –194 tanuló
 • Beregszászi Tehetségpont –422 tanuló
 • Mezővári Tehetségpont –170 tanuló
 • Munkácsi Tehetségpont –115 tanuló
 • Nagydobronyi Tehetségpont – 358 tanuló
 • Péterfalvi Tehetségpont –234 tanuló
 • Ungvári Tehetségpont –150 tanuló

A tehetséggondozó munka december 1-ig tart, illetve tovább folytatódik a tavaszi szemeszterben tantárgyi vetélkedők formájában.

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány munkatársai ezúton is sikerekben gazdag eredményes tanévet kíván minden oktató és diák számára.

A tehetségpontokban résztvevő gyerekek étkeztetését és utaztatását, a teljes program megvalósulását a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap támogatja.