Ismét ülésezett a főiskola Tudományos Tanácsa

A járványügyi intézkedésekre való tekintettel a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Tudományos Tanácsa online formában tartott közgyűlést március 30-án.
A résztvevők számára Csernicskó István, a főiskola rektora ismertette a napirendi pontokat, amelyet a tanács tagjai egyöntetűen elfogadtak.

A Tudományos Tanács tagjai az alábbi beszámolókat hallgatták meg és fogadták el:
• a felvételi kampány menetéről Sztojka Miroszláv, a Felvételi Bizottság titkára és Kóré Dóra, a szakgimnázium Felvételi Bizottságának titkára tartott beszámolótꓼ
• Szilágyi Iván osztályvezető a szakok, szakirányok és képzési programok akkreditálásáról és licenzálásáról tájékoztatta a jelenlévőketꓼ
• az Állami Oktatási Minőségellenőrzési Szolgálat 2021.03.01-jei No01/01-23/363. számú hivatalos levelére adott válasz előkészítéséről Csernicskó István rektor beszéltꓼ
• a tanszékek szervezeti-működési szabályzatáról, az évfolyammunkák és szakdolgozatok elkészítéséről, a vitás és konfliktushelyzetek kezelésének ügyrendjéről és a főiskola képzési programjainak szakfelelőseiről Rácz Béla tartott beszámolótꓼ
• a Rákóczi-főiskola oktató-kutató munkatársainak szakmai előmeneteléről, az adatkezelési szabályzatról, a nappali tagozatos hallgatók egyéni tanterveiről és a tudományos címek odaítélésére vonatkozó eljárási szabályzatról és ügyrendről a főiskola jogásza, Moca Andrij tájékoztatta a jelenlévőketꓼ
• az intézmény tudományos-oktatói állományára vonatkozó szakmai és képesítési követelményeket Csernicskó István rektor ismertetteꓼ
• az egyéb napirendi pont alatt Fodor Gyula rektorhelyettes kiemelte az oktatók szakmai továbbképzési lehetőségek mérlegelésének fontosságát.

A tervezett napirendi pontok mellett Csernicskó István rektor felhívta a tanács tagjainak figyelmét a főiskola online arculatának fontosságáról és az ehhez kapcsolódó kiadott rendeletekről.