Ismét ülésezett a Rákóczi-főiskola Tudományos Tanácsa

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Tudományos Tanácsa április 28-án tartotta soron következő ülését. A tanács a jelenlévő 53 fővel határozatképes volt. A kétnyelvű tanácsülés online formában valósult meg.

Az ülést Csernicskó István, a Rákóczi-főiskola rektora nyitotta meg, aki ismertette a napirendi pontokat. A tanács tagjai egyhangúan megszavazták az ülés pontjait.

Moca Andrij,a főiskola jogásza az «Acta Academiae Beregsasiensis. Economics» és a «Acta Academiae Beregsasiensis, Philologica» folyóiratok alapszabályának jóváhagyását kérte a tanács tagjainak részéről. Ez utóbbiak megszavazták az alapszabályokat.

Csernicskó István rektor ismertette a folyóiratok szerkesztőbizottságának tagjait, ezek listáját szintén jóváhagyta a szenátus.

A főiskola rektora örömmel jelentette be, hogy a főiskola két szakának (a Középiskolai oktatás (Matematika) mester szakos képzés, az angol filológia mester szakos képzés) akkreditációs folyamata sikeresen lezárult. Hozzátette, a tanítói szak akkreditációjának sikeres lezárása is csak egy lépésre van.

A Rákóczi-főiskola a nemzetközi porondon is megállta a helyét – sikeres nemzetközi akkreditáció keretében 5 évre akkreditálták az intézményt.

A Tudományos Tanács ülésén létrehoztak egy 5 tagú bizottságot azzal a céllal, hogy az akkreditációs javaslatok végrehajtását koordinálja.

Szilágyi Iván osztályvezető beszámolt a főiskola oktatóinak képesítéséről és az általuk oktatott tantárgyakról, Szakál Imre a tanszékek által beterjesztett szakmai-módszertani és tudományos kiadványokról, Fodor Gyula rektorhelyettes a főiskola oktató-kutató munkatársainak továbbképzéseiről és szakmai előmeneteléről tájékoztatta a résztvevőket.

Az oktatás menetével kapcsolatban Rácz Béla rektorhelyettes ismertette, hogy a katonai adminisztrációtól a főiskola számos feltétel megvalósítása mellett megkapta az engedélyt a hibrid oktatásra. A rektorhelyettes kiemelte, hogy a főiskola azért kérte ezt az engedélyt, mert vannak olyan képzési programok, amelynek egyes komponensei megkövetelik, hogy a diákok gyakorlatban (labormunkák, gyakorlati munkák, gyakorlatok, stb.) teljesítsék azt. Ezért a főiskola május 2-tól részleges hibrid oktatási modellt tervez bevezetni. A modellt egyes csoportok egyes gyakorlati óráira fogják alkalmazni, abban az esetekben, ahol online módon nem lehetséges megvalósítani egyes tantervi komponenseket.

Soós Katalin, a szakgimnázium igazgatója arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a szakgimnázium is áttér a hibrid oktatásra, az óvóhely befogadó száma miatt minden szaknak meghatározott jelenléti oktatási ideje lesz.

Rácz Béla rektorhelyettes a felvételi eljárással kapcsolatban hangsúlyozta, hogy Ukrajna Oktatási Minisztériuma még nem hozta nyilvánosságra a felvételi rend módosított szabályzatát.