Ismét ülésezett a Tudományos Tanács

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Tudományos Tanácsa (Szenátusa) november 24-én tartotta soron következő ülését. A tanács a jelenlévő 46 tagjával határozatképes volt.
A tanácsülés napirendi pontjait Csernicskó István, az intézmény rektora ismertette a tanárokkal és munkatársakkal. A szenátus ezeket a pontokat egyöntetűen jóváhagyta.

A tanácsülés kezdetén Gajdos Natália, a Rákóczi-főiskola Egészségügyi Szakszolgálatának vezetője tájékoztatta a jelenlévőket a jelenlegi járványügyi és oltottsággal kapcsolatos rendeletekről.

Fodor Gyula, a főiskola rektorhelyettese tájékoztatott arról, hogy az intézmény falai között új felvételi bizottság áll össze. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felvételi Bizottságának új felelős titkára Tóth Attila lett, a Szakgimnázium Felvételi Bizottságának titkára pedig Knobloch Erzsébet.

Moca Andrij, a főiskola jogásza és Szilágyi Iván tanszéki docens az új szakok képzési programjairól tájékoztatták a szenátust.

Csernicskó István rektor beszámolt arról, hogy jelenleg hol tart a képzési programok akkreditációs folyamata.

A következő napirendi pontként az oktatói-kutatói állományban foglalkoztatott munkatársak teljesítménymérésének eredményeit ismertette Szakál Imre. Csernicskó István felhívta a figyelmet arra, hogy az értékelésben alacsony pontszámokkal rendelkező oktatók, kutatók figyelmeztetésben részesülnek.

Berghauer Sándor, a Tudományos Tanács titkára a Rákóczi-főiskola egyes szabályzatainak módosításáról és kiegészítéséről, Fodor Gyula pedig a külföldön megszerzett oklevelek egyenértékűségének megállapításáról tájékoztatta a szenátust.

A tanácsülésen ünnepélyes keretek között átvehette a szeptember 27-én megítélt docensi címét dr. Bárány Erzsébet (Filológia Tanszék Ukrán Tanszéki Csoport), dr. Váradi Natália (Történelem- és Társadalomtudományi Tanszék) és dr. Gönczy Sándor (Földtudományi és Turizmus Tanszék).