Ismét ülésezett a Tudományos Tanács

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Tudományos Tanácsa szeptember 30-án ülésezett a főiskola Esztergom termében. A szenátus a jelenlévő 48 tagjával szavazóképes volt.

A tanácsülés napirendi pontjait a jelenlévők egyöntetűen jóváhagyták. A szenátus a következő napirendi pontokat vitatta meg: Rácz Béla rektorhelyettes a félévszerkezet módosításáról, a főiskola hallgatói etikai kódexéről, a főiskola egyes szabályzatának módosításáról és kiegészítéséről, a leckekönyvek módosításáról és a járványmegelőzési intézkedésekről tájékoztatta a tanács tagjait; Szilágyi Iván osztályvezető az akkreditációs és licenzálási feladatokat és az új szakok indításának lehetőségeit ismertette; Berghauer Sándor, a Tudományos Tanács titkára a főiskolai munkatársak külföldön megszerzett tanulmányi és tudományos fokozatának és tudományos címének egyenértékűségének megállapításáról, a tanszékek által felterjesztett szakmai-módszertani és tudományos kiadványokról és az oktatók által teljesített továbbképzések kreditértékének megállapításáról informálta a jelenlévőket.