Júniusban is lesz lehetőség ECL nyelvvizsgát tenni a Rákóczi-főiskolán

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 2016 óta a Pécsi Nemzetközi ECL Vizsgaközpont kihelyezett vizsgahelye, ahol évente öt alkalommal van lehetőség angol, magyar, német és orosz nyelvekből A2 (belépőfok), B1 (alapfok), B2 (középfok) és C1 (felsőfok) szinteken ECL nyelvvizsgát tenni.

A vizsgázók komplex vizsgára, illetve írásbeli vagy szóbeli részvizsgára jelentkezhetnek, amennyiben a jelentkezés naptári évében már a 14. életévüket betöltötték. Az ECL vizsga általános nyelvvizsga, nem korosztály-, nem-, kultúra-, ország- vagy szakmaspecifikus.

A soron következő nyelvvizsgára 2021. június 11-én (A2, B1, C1 szint) és 12-én (B2 szint) kerül sor angol, magyar és német nyelvből. Jelentkezni 2021. április 26. – május 13. között lehet személyesen, a kiválasztott vizsgahelyen a jelentkezési lap leadásával és az ECL vizsgarendszer honlapján található elektronikus jelentkezési lap kitöltésével.

A vizsgadíj befizetése vizsgahelyenként eltérő, ezért kérjük, hogy vegyék fel a kapcsolatot a Főiskola ECL Nyelvvizsgaközpontjával a kmf.ecl@gmail.com e-mail címen, vagy személyesen a 428. irodában. A jelentkezésük csak a fizetési igazolás elküldésével válik érvényessé, melynek a kiválasztott vizsgahelyre a jelentkezési határidőig be kell érkeznie.

A vizsgaeredmények az első vizsganapot követő 30. napon válnak elérhetővé a www.ecl.hu honlapon, amelyek a Vizsgázói oldalon érhetőek el. A bizonyítványok kiállítása további 30 napot vesz igénybe.  Az államilag elismert bizonyítványok a Pénzjegynyomdában készülnek. A Pénzjegynyomda közvetlenül a Vizsgaközpontnak adja át a kész bizonyítványokat, amelyeket a Vizsgaközpont a vizsgahelyeknek továbbít. A vizsgázók a bizonyítványukat a vizsgahelyen vehetik át.

A szóbeli részvizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó mind a beszédértés (25 pont), mind a beszédkészség (25 pont) vizsgarészben minimum 40%-os eredményt ért el (10 pont), és a két vizsgarész átlaga eléri a 60%-ot (30 pont). Az írásbeli részvizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó mind az olvasáskészség (25 pont), mind pedig az íráskészség (25 pont) vizsgarészben minimum 40%-os eredményt ért el (10 pont), és a két vizsgarész átlaga eléri a 60%-ot (30 pont).

A komplex vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó mind a négy vizsgarész (olvasáskészség, íráskészség, beszédértés, beszédkészség) esetében elérte a 40%-os teljesítési minimumot, valamint a négy vizsgarész összesített átlaga eléri a 60%-os megfelelési minimumot. Amennyiben a vizsgázó komplex vizsgára jelentkezett, de csak az írásbeli, vagy csak a szóbeli részvizsgája sikeres, akkor a Vizsgaközpont sikeres részvizsga-bizonyítványt állít ki.

Az ECL nyelvvizsga bizonyítványt a magyarországi felhasználáshoz honosítani kell. A honosítást az Oktatási Hivatal intézi. A honosítással kapcsolatos részletes tájékoztatót az alábbi LINKEN találhatnak.

 

 

Váradi Natália,
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, ECL Nyelvvizsgaközpont