Kárpátalja mozgásban: Társadalmi változások és interetnikus viszonyok az Euromajdan után

Ferenc Viktória–Kovály Katalin (szerk.)

Az elmúlt három év során több olyan kutatási projekt valósult meg magyarországi és kárpátaljai kutatók együttműködésében, amely empirikus vizsgálatok alapján nyújt betekintést a kárpátaljai hétköznapokba.

A Kárpátaljára fókuszáló TANDEM 2016, TANDEM 2019, SUMMA 2017 és a 2018-ban megkezdődött kárpátaljai magyar szórványkutatás azon folyamatok mélyreható vizsgálatát tették lehetővé, melyek az Euromajdan után bontakoztak ki Kárpátalján, és amelyek gyökeresen átalakították a helyi lakosság mindennapjait. Tekintve a téma aktualitását és jelentőségét, a kötet szerzői fontosnak tartották, hogy a szóban forgó kutatások eredményeit ne csak a szűken vett szakma, hanem minél szélesebb közönség is megismerhesse szerte a Kárpát-medencében. Éppen ezért látták indokoltnak egy olyan kötet megjelentetését, melyben mind a négy kutatás eredményei egy helyen olvashatók. A kutatások módszertani leírása és főbb eredményeinek bemutatása mellett a kötet terepleírásokat, színes ábrákat, diagramokat, fotókat, interjúrészleteket is gazdagon tartalmaz, melyek a terepkutatás izgalmasabb momentumaiba, illetve a kárpátaljai hétköznapok egyes vonatkozásaiba, a helyi jellegzetességekbe nyújtanak bepillantást.

A kiadvány célja tehát – a kutatások eredményeinek közlésén túl – a kárpátaljai magyar lakosságot érintő problémák, társadalmi-politikai folyamatok, a kárpátaljai hétköznapok bemutatása azon olvasók számára, akik szeretnék jobban megismerni a Kárpát-medence ezen régióját vagy kárpátaljaiként szülőföldjüket.

A kötet szerzői:

Erőss Ágnes, Kovály Katalin, Tátrai Patrik (CSFK Földrajztudományi Intézet, Budapest)

Ferenc Viktória, Rákóczi Krisztián (Nemzetpolitikai Kutatóintézet, Budapest)

Molnár József (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász)

Orosz Sándor (Ungvár)

Kovály Katalin