Kárpátaljai vendégoktató és vendéghallgatók Nyitrán

Szlovákiában, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karán tartott vendégelőadásokat április 17–19-én Beregszászi Anikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola habilitált docense, a Filológia Tanszék vezetője. Beregszászi Anikó – a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem oktatójával, Kádár Edittel együtt – nemcsak órákat tartott a nyitrai egyetem hallgatói számára, hanem az intézmények közötti hagyományosan jó szakmai kapcsolatok további elmélyítéséről, újabb közös kutatási programokról és publikációs lehetőségekről egyeztetett Vančo Ildikóval és Kozmács Istvánnal, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete munkatársaival.

Mindeközben a nyitrai egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetében tölti kéthetes részképzéses tanulmányútját a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola magyar nyelv és irodalom szakos hallgatóinak egy csoportja, akik nemcsak órákat látogatnak, hanem részt vesznek a szlovákiai egyetem diákéletében is.

Kárpátaljai vendégoktató és vendéghallgatók Nyitrán