Keresztyén tudományos diákköri konferencia Beregszászban

Harmadik alkalommal rendezte meg a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet (KRISZ) a Kálmáncsehi Sánta Márton Tudományos Diákköri és Fiatal Kutatói Konferenciát. A rendezvényre február 5-én került sor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. A konferencia témája: A keresztyén és tudományos élet, mint életpályamodell a XXI. században.

A konferencia elején Pataki Gábor, a KRISZ alelnöke ismertette a program célját és aktualitását.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Szilágyi Mátyás, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja, aki köszöntőjében kiemelten fontosnak tekintette a keresztyén élet, a vallás és a tudomány kapcsolatát, ezek összehangolását. Köszöntötte a megjelenteket Nagy Béla, a Kárpátaljai Református Egyház főgondnoka, a Diakóniai Koordinációs Iroda igazgatója. Beszédében örömét fejezte ki, hogy a kárpátaljai református fiatalok aktívan részt vesznek a tudományos életben, s tevékenységükkel, kutatásaikkal hozzájárulnak nemcsak a különböző tudományágak fejlődéséhez, hanem az egyházban is gyakorlószerepet töltenek be. Házigazdaként köszöntötte a résztvevőket dr. Fodor Gyula rektorhelyettes, valamint dr. Csatáry György, a Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont vezetője. Utóbbi mesélt a történelem kiemelkedő református személyiségeiről, akik munkásságukkal hozzájárultak egyes tudományágak fejlődéséhez, népszerűsítéséhez. Sipos József, a KRISZ elnöke Isten igéjével köszöntötte a konferencia részvevőit.

A rendezvényen részt vettek a nagyberegi, péterfalvi és nagydobronyi református líceumok végzős diákjai és kísérőtanáraik.

A konferencia plenáris előadója dr. Fodor Gyula volt, aki Keresztyén értékrend és a tudományos életpályamodell aktualitása a XXI. században. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola szerepe az életpályamodell megvalósításában címmel tartott előadást. A rendhagyó előadás kezdetén a rektorhelyettes saját életútján keresztül mutatta be a hit és a tudományos élet összekapcsolását, Isten gondviselését tanulmányai és szakmai fejlődése során. Az előadás második felében a Rákóczi-főiskoláról, mint a kárpátaljai magyar felsőoktatás egyik bázisáról beszélt, mely tökéletes kiindulópont a helyi magyarság szakmai fejlődésében, karrierépítésében.

A rendezvény délutáni programja szekcióülésekkel folytatódott: a bölcsészettudományi szekcióban nyelvészeti és történelmi, míg a matematika és gazdaságtudományi szekcióban közgazdasági, valamint matematikai előadásokat hallgattak az érdeklődők. A bölcsészettudományi szekció első helyezettjének Kiss Krisztinát, a Rákóczi-főiskola magyar nyelv és irodalom szakos hallgatóját választotta a szakmai zsűri, míg a gazdaságtudományi szekció legjobbja Váradi Krisztián, a főiskola angolszakos hallgatója (korábban a Nyíregyházi Egyetem diákja) lett.

A Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet köszönetét fejezi ki a konferencia társszervezőjének, a Rákóczi-főiskolának, a Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpontnak, valamint a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek a rendezvény szervezésében nyújtott segítségért.

Keresztyén Gabriella
Kárpátalja.ma

Forrás: