Konferenciakötet a dualizmus időszakáról

2017. november 16-án  a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Történelem- és Társadalomtudományi Tanszéke a Lehoczky Tivadar Társadalomtudmányi Kutatóközponttal közösen konferenciát szervezett a kiegyezés 150. évfordulója alkalmából. A tudományos tanácskozáson előadásokat most olvashatja is az érdeklődő közönség. A kötetben a Magyar Tudományos Akadémia, a VERITAS Történetkutató Intézet, a Pécsi Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola történészeinek írásai kaptak helyet. A kutatók a hadtörténettől, a politikatörténeten át, a társadalom- és gazdaságtörténetig terjedően széles spektrumon tárgyalják az 1867 és 1918 közötti időszak történelmét, makro- és mikrotörténeti szinten egyaránt.

A kötet megjelenését a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács támogatta. A konferenciakötet letölthető a következő linken: https://kmf.uz.ua/kiadvanyaink/indivisibiliter-ac-inseparabiliter-feloszthatatlanul-es-elvalaszthatatlanul/