Köszönetnyilvánítás

Tisztelt Támogatóink!

Arkhimédésznek tulajdonítják a mondást: “Adjatok egy fix pontot, és én kifordítom sarkaiból a világot”. Néhány napja Európában újra háború dúl, és minden kétséget kizáróan kifordult sarkaiból a világ. A sarkaiból kifordult világban azonban a kárpátaljai magyarok számára van egy fix pont, ahol béke, biztonság és szeretet vár bennünket. Ez a biztos pont Magyarország, ahol rokonok, barátok, kollégák, ismerősök és soha nem látott ismeretlenek nyújtanak számunkra segítő kezet.

Köszönjük Magyarországnak, a Magyar Kormánynak, az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak, a Magyar Tudományos Akadémiának, a magyarországi egyetemeknek, szervezeteknek és intézményeknek, továbbá mindenkinek, aki megmozdult, hogy segítsen. Köszönjük a segítő kezet, az erőt adó támogatást, és köszönjük, hogy biztos pontot jelentenek számunkra a sarkaiból kifordult világban. A széleskörű összefogás is igazolja, hogy Pál apostol szavai – “Egymás terhét hordozzátok” – az együvé tartozásról, az egymás sorsa iránti felelősségről ugyanúgy összekötnek bennünket, mint Kölcsey Himnusz-a.

Mi, magyarok, akik mind jól ismerjük Ady A Halottak élén-jét, Babits Húsvét előtt-jét, Radnóti Nem tudhatom-ját, nem hiszünk és nem hihetünk a háborúban. Amikor “Most a Mezőn mindenki veszt / S vér-felhők futnak szabadon”, mi együtt várjuk az időt, “míg jelt nem ír hazánkra újból a béke ujja”. Imádkozzunk együtt azért, hogy mielőbb véget érjen a vérontás, és mindenki békében, biztonságban hazatérhessen szülőföldjére, és hogy “adjon Isten bort, buzát, bort a feledésre”.

A kárpátaljai magyar közösség nevében hálás szívvel köszönjük mindenkinek a támogatást, és azt, hogy gondoltak ránk ebben a nehéz időszakban. Akik továbbra is szeretnék és tudják támogatni közösségünket, azok részletes tájékoztatást kaphatnak a lehetőségekről a www.kmf.uz.ua honlapon.

Csernicsó István aláírása

Beregszász, 2022. március 8.


Eredeti dokumentum: