Különleges eszmei értékű kordokumentummal gazdagodott a Rákóczi főiskola könyvtárának különgyűjteménye!

2017. május 26-án, Budapesten, a Központi Antikvárium 142. árverésén a 220. tételszám alatt került kalapács alá a mifelénk röviden „72-es beadványként” ismertté vált „Az SZKP KB Politikai Bizottságának és az SZSZKSZ Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének” címzett „Beadvány” címet viselő kordokumentum.

Az aukcióra az impozáns Pollack Mihály téri Festetics Palotában (jelenleg Andrássy Egyetem épületében) került sor. Magát a Beadványt a kézirat kategóriájába sorolták, s olyan illusztris szomszédokat kapott, mint Germanus Gyula orientalista levelezőlapja, vagy Henrick Ibsen norvég drámaíró saját kezű noteszlapja, és Kittenberger Kálmán autográf levele, meg Kassák Lajos saját kezűleg aláírt gépirata. A beadványnak, a licit végeztével a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola lett a tulajdonosa. Ám a Központi Antikvárium nevében Bálinger Béla végül a Főiskolának ajándékozta a számunkra ritka fontosságú dokumentumot. E különleges nagyvonalúságot és értékes ajándékot ezúton is köszöni intézményünk a Központi Antikváriumnak és Bálinger Béla üzletvezetőnek.

Az aukció lebonyolítását végző Központi Antikvárium ajánlója szerint: „E darabot 1973-ban menekítették át Magyarországra”. Maga a beadvány 18 oldalnyi gépelt szöveg, az első kivételével mindegyik hátoldalán aláírásokkal. A gyűjteményhez tartozik még hat gépelt oldalnyi, 1985-ben kelt írás, amely az “Ujabb adatok a Kárpátaljai magyarság helyzetéről” címet viseli. Maga a Beadvány valójában egy petíció jellegű irat, s a helyi magyarság követeléseit fogalmazta meg, illetve azok orvoslását kérte a szovjet vezetéstől. Ehhez van mellékelve még két hivatalos levél is a Szovjetunió Felsőoktatási Minisztériumától Fodó Sándor nevére címezve, amelyben arról tájékoztatták őt, illetve utasították az ungvári hatóságokat, hogy a felvételi és egyéb vizsgákat a magyar nemzetiségűek anyanyelvükön tehessék le. Az aukcióra bocsátott irathoz tartozott még egy 1988. január 23-án megjelent Magyar Hírlap melléklete is, amely kétoldalnyi szöveget és fél tucat fényképet közölt az addig ismeretlen Kárpátontúli területen élő magyarságról.

Az ominózus dokumentum első oldala:

Számunkra, kárpátaljai magyarok számára e kordokumentum igen értékes és fontos, mivel ez volt az itteni magyar közösség magára találásának, első eszmélésének írott formában történt megfogalmazása a szovjet időszak emberpróbáló és emberbedaráló gépezete ellen.

Tudatában vagyunk a Beadvány különleges eszmei értékének, ezért a Rákóczi főiskola az eredeti példányt szeretné minden érdeklődő számára megmutatni. E célból 2017. június 22-én 14:00 órai kezdettel annak tiszteletére nyilvános kiállítást rendez a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Apáczai Csere János Könyvtára Központi olvasótermében, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Császár István, Szamborovszkyné Nagy Ibolya

Itt adhatja meg észrevételeit és javaslatait az oktatási programokkal kapcsolatban.

Megjegyzését a webhely rendszergazdája általi felülvizsgálata után 3 (három) munkanapon belül közzétesszük. Megértésüket köszönjük!


Az email címet nem tesszük közzé.

*

*

*

*

*

*


Hozzászólások