Lezárult a számítógép használó alapismereti képzés a szépkorúak számára a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola a KárpátHáló Egyesülettel együttműködve 30 órás ingyenes magyar nyelvű számítógép használó alapismereti képzést valósított meg időskorúak számára két csoportban. Az alapismereti informatikai képzés az időskorúak életminőségének javítását szolgálja az információszerzés és a kapcsolattartás modern eszközeinek megismerése és azok használatának begyakorlása útján.

A képzés 2019. július 29-én indult 47 fővel, amelynek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola adott otthont. A jelentkezők közül 40 fő 60 év feletti. A legfiatalabb tanuló 50, a legidősebb 83 éves. A résztvevők 17 különböző településről érkeztek, mint például: Balazsér, Csetfalva, Mezőgecse, Mezővári, Oroszi, Salánk, Tiszakeresztúr stb. Közülük 33 fő nyugdíjas, mások még aktívan dolgoznak.

A program alapvető célja a digitális írástudás elsajátítása volt. Tehát az elérendő cél, hogy a képzésben résztvevők megfeleljenek az információs társadalom elvárásainak, készség szinten tudják használni a számítógépet, hozzájuthassanak a világhálón található ismeretekhez. A cél eléréséhez – a résztvevők eltérő előképzettségének, képességeinek, tanulási lehetőségeinek figyelembe vételével – a program biztosította az ismeretek egymástól független, modulszerű elsajátítását. Az informatikai írástudás társadalmasítása érdekében a képzés célcsoportja azok voltak – nemre és iskolai végzettségre való tekintet nélkül – akik még nem rendelkeznek a számítógép készségszintű használatához szükséges felhasználói ismeretekkel.

A képzés során megszerezett kompetenciák:

  • a számítógép-használathoz szükséges elméleti és gyakorlati alapok elsajátítása, amelynek segítségével képesek a számítógép szabályos, biztonságos, jogszerű és hatékony üzemeltetésére,
  • az interneten való tájékozódás és a levelezési technikák birtokában képesek gyors és hatékony információkeresésre, illetve elektronikus kapcsolattartásra,
  • a számítógépes szövegszerkesztéssel kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában levelek illetve, egyéb dokumentumok létrehozására és szerkesztésére, és a számítógép szövegszerkesztő funkcióinak hatékony alkalmazására is képesek.

A tananyag egységei, moduljai a következőek voltak:

  • Számítógépes alapismeretek. Ennek során a képzésen résztvevők elsajátították a modern infokommunikációs technológia (IKT) legfontosabb alapfogalmait, elméleti alapjait, megismerték a számítógép részeit a legfontosabb alkalmazásokat és azok használatát.
  • Online alapismeretek. A modul célja az volt, hogy a képzésben résztvevők készség szinten elsajátítsák az internet-használattal és a böngészéssel kapcsolatos alapfogalmakat, megtanulják a világhálón való navigálást és információkeresési technikákat; illetve hogy megtanulják az elektronikus levelezőrendszerek használatát, megismerjék az egyes üzenetfajtákat és tisztában legyenek az e-mail-használattal kapcsolatos biztonsági előírásokkal is.
  • Szövegszerkesztés. Ennek elsajátítása során a jelentkezők képesek a szövegszerkesztő szoftverek használatára, elektronikus szövegek létrehozására, szerkesztésére, kezelésére. Azaz a megszerzett informatikai tudást képesek a mindennapi életben hasznosítani.

A képzés tíz alkalom során valósult meg, azaz 2019. július 29.- augusztus 23. között. A képzést a II. RFKMF tapasztalt szakembere, Beregszászi István vezette.

A tanfolyam ünnepélyes zárására 2019. augusztus 30-án került sor, ahol 37 fő a magyarországi felnőttképzési törvény által előírt oklevelet, valamint a Főiskola által kiállított ukrán-magyar nyelvű tanúsítványt kapott.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével a program ötletgazdája, Dr. Madarász Sándor, a KárpátHáló Egyesület elnöke és Horváth Zsuzsa, a KárpátHáló Egyesület projektvezetője, Dr. Juhász Hajnalka, a Keresztény Demokrata Néppárt (KDNP) országgyűlési képviselő, miniszteri biztos személyi titkára, valamint a rendezvény házigazdája Dr. Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora.

A projektgazda KárpátHáló Egyesület általi együttműködésben megszervezett képzést a Magyar Kormány, Miniszterelnökség, Nemzetpolitikai Államtitkárság, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatta.

Az óriási túljelentkezés arra enged következtetni, hogy Kárpátalján szükség van hasonló tanfolyamok megszervezésére és nemcsak alap, hanem haladó szinten is.

 

Váradi Natália, a II.RFKMF Felnőttképzési Központjának vezetője