Magiszteri képzésre jelentkezők figyelmébe!

Azon felvételizőknek, akik valamilyen oknál fogva nem tudtak részt venni az egységes idegennyelv-vizsgán, vagy szeretnének újravizsgázni, lehetőségük nyílik ennek megtételére. Az egységes idegennyelv-vizsgára való jelentkezés augusztus 17–25. között zajlik, a vizsga pedig szeptember 19-én kerül megtartásra.

1. lépés. A felvételizőnek a jelentkezési időszak során továbbítania kell a Felvételi Bizottság hivatalos e-mail címére (tanulmanyikmf@gmail.com) a következő dokumentumok elektronikus (szkennelt: pdf, jpg formátumú) másolatait:

A levél tárgyában a felvételizőnek kötelezően fel kell tüntetnie a teljes nevét.

A levél tartalmi részében a felvételizőnek a teljes nevét és az adóazonosító jelét (ha rendelkezik vele) is kötelezően fel kell tüntetnie.

2. lépés. A Felvételi Bizottság a megküldött másolatokat leellenőrzi és ezek megfelelő volta esetén regisztrálja a felvételizőt az egységes felvételi vizsgára, továbbá a Jelentkezési lapon megadott e-mail címre kiküldi a felvételiző vizsgalapjának szkennelt másolatát.

Ha a dokumentumok ellenőrzése során megállapítják, hogy az adott személy nem jogosult a felvételi versenyben való részvételre, akkor a jelentkező e-mail címére egy, a regisztráció megtagadásával kapcsolatos tájékoztatót küldenek, amelyben fel van tüntetve a megtagadás pontos oka.

3. lépés. A felvételizőnek le kell ellenőriznie a vizsgalapon szereplő információkat és hiba észlelése esetén a Felvételi Bizottsághoz kell fordulnia a helyzet tisztázása érdekében

Az elkészített vizsgalapot a Felvételi Bizottság tárolja és személyesen a felvételizőnek adja ki. A kiadás tényét a vizsgalapok kiadási naplójában rögzítik.

Az elkészített vizsgalapot postai úton is továbbíthatják a felvételizőknek, abban az esetben, ha a felvételiző a Jelentkezési lapon jelezte az erre irányuló igényét. Ebben az esetben a vizsgalapok kiadási naplójában a megfelelő postai kirendeltség adatai kerülnek rögzítésre.

A vizsgáztatás minden egészségügyi óvintézkedés mellett fog zajlani. Szájmaszk viselete kötelező!

A vizsga költsége 510 hrivnya, melyet az Ukrán Oktatási Minőségellenőrzési Központ határozott meg. Az egységes idegennyelv-vizsga költségelszámolásának rendje az alábbi linken érhető el.