Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést kapott dr. Kész Barnabás

Áder János, Magyarország köztársasági elnöke, Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozott dr. Kész Barnabás történésznek, néprajzkutatónak a magyarság hagyományainak megőrzése, a kultúra ápolása terén végzett lelkiismeretes munkája elismeréseként.

A díjat Szilágyi Mátyás, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja adta át augusztus 11-én.

Kész Barnabás az Ungvári Állami Egyetem (Ungvári Nemzeti Egyetem) történelem szakát befejezve egy évig Ungváron dolgozott a régészeti laboratóriumban, valamint az akkor alakuló Kárpátika Kutatóintézetben, majd hazatérve szülőfalujába, Salánkra, 23 éven át tanított a Salánki Középiskolában. 2012 óta pedig a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Történelem és Társadalomtudományi Tanszékén oktat történelmet, néprajzot és antropológiát. Tevékenysége arra irányul, hogyan tegye élővé nemzeti hagyományainkat, hogyan adja át az őseink kultúrája iránti megbecsülést és szeretetet a fiataloknak. Szívén viseli magyarságunk múltját és jelenét, a tanítás mellett büszkén ölti fel a honfoglalás korabeli kaftánt vagy a huszárruhát – hangzottak el a fenti adatok a laudációban, melyet Szilágyi Mátyás olvasott fel.

A történész és néprajzkutató a tanítás mellett aktívan bekapcsolódik a vidék társadalmi életébe is. Tevékenysége szerteágazó: több évtizede a jurtatábor néven elhíresült hagyományőrző és alkotótábor szervezője, Rákóczi-emlékpark, íjászkör alapítója, iskolamúzeum létrehozója. Mindemellett élő történelemórákat tart Kárpátalja-szerte. Számára a hagyományőrzés nem csupán öncélú időtöltés vagy hobbi, hanem pedagógiai eszköz nemzeti történelmünk népszerűsítésére és életszerűbbé tételére, a fiatalok identitásának erősítésére. Néprajzkutatóként dr. Kész Barnabás az ugocsai magyarság hagyományos paraszti életmódját, tárgyi kultúráját (építkezés, gazdálkodás, viselet, díszítőművészet stb.) kutatja. A téma kutatása képezte doktori értekezésének alapját is, melyet 2019-ben védett meg a Debreceni Egyetemen, megszerezve tudományos fokozatát.

A laudáció felolvasását követően Szilágyi Mátyás átadta a méltó elismerést jelentő kitüntetést.

– A díj átvétele egyszerre megható és felemelő érzés – nyilatkozta Kész Barnabás. – E jelentős elismerés egyfajta visszaigazolás, mely által bebizonyosodik, hogy az eddigi munka nem volt hiábavaló. Emellett pedig megerősít abban a tudatban, hogy jó úton haladunk. Motivációt, biztatást és lendületet ad a további munkához.

A díjátadáson Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke is köszöntötte a kitüntetettet.

Kész Barnabás a magyarság érdekében végzett tevékenységének érdemeit és áldozatos munkáját bizonyítja, hogy 2012-ben Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést vehetett át a Salánki Mikes Kelemen Középiskola tanáraként példamutató oktatói és hagyományőrző tevékenysége elismeréseként.

Gratulálunk Kész Barnabásnak a rangos elismeréshez! Munkájához továbbra is sok sikert és kitartást kívánunk, és reméljük, hogy a kárpátaljai magyar közösségért végzett munkáját még hosszú időn át folytatni tudja.

Gál Adél