Magyar mint idegen nyelv szakos pedagógus szakirányú továbbképzés

A budapesti Károli Gáspár Református Egyetem kihelyezett, akkreditált és oklevelet adó képzést hirdet a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán a 2022/23 tanévben. A képzés 2 féléves.

A felvétel feltétele:

  • Legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél az alábbi képzések (vagy az azoknak megfeleltethető korábbi képzési rendszer szerinti képzések) valamelyikén:
  • a pedagógusképzés képzési terület szakjai
  • szociálpedagógus alapképzési szak
  • a hitéleti képzési terület következő szakjai: teológia, katolikus teológus, katekéta-lelkipásztori munkatárs, református hittanoktató, buddhista tanító, vaisnava teológia

A jelentkezési határidő: 2022. május 22.

Túljelentkezés esetén előnyt élveznek a magyar szakon végzettek.

Felvehető létszám: legfeljebb 10 fő.

A képzésről részletesebb tájékoztatót itt lehet olvasni:

http://www.kre.hu/btk/index.php/magyar-mint-idegen-nyelv-szakos-pedagogus-szakiranyu-tovabbkepzes

http://www.kre.hu/portal/

Jelentkezni a honlapon és a linken lehet:

https://btk.kre.hu/index.php/magyar-mint-idegen-nyelv-szakos-pedagogus-szakiranyu-tovabbkepzes

https://btk.kre.hu/btkfelveteli/

 

Szeretettel várjuk a jelentkezőket!