Magyar nyelvtanfolyamok valósultak meg a Főiskola szervezésében

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola a 2002/2003-as tanévtől kezdődően minden évben meghirdeti nyelvtanfolyamait angol, német, ukrán, orosz és magyar nyelvből kezdő és haladó szinten. A nyelvtanfolyamokon minden évben több száz jelentkező vesz részt, többségük az utóbbi években a magyar mint idegen nyelvet választja.

2016 márciusa óta Kárpátalja valamennyi járásában – eddig 74 településen – valósultak meg magyar nyelvtanfolyamok.

2016. május 7-én Kárpátalja 13 járásában 45 településén indult magyar mint idegen nyelv tanfolyam 2064 fővel 140 csoportban 71 oktató bevonásával. Közülük 1136-an, akik legalább 60 százalékban teljesítették a 3 írásbeli dolgozat követelményeit, valamint sikeres írásbeli és szóbeli vizsgát tettek a főiskola által kiadott kétnyelvű (ukrán-magyar) tanúsítványt kaptak, amit 2016. december 10-én ünnepélyes keretek között vehettek át.

A Kárpátalja-szerte megvalósuló magyar nyelvtanfolyamok második felhívására 2016. október 17. és november 17. között lehetett jelentkezni. A lehetőséggel Kárpátaljáról 3549-en éltek, valamint 56-an a Kárpátokon túlról. A képzés 226 csoportban 2016. december 1-én kezdődött és 2017. április végéig tartott 117 tanár bevonásával. A 3605 főből 3197 fő döntött úgy, hogy folytatni kívánja a képzést, így számukra lehetőség nyílt a magyar nyelvtanfolyamok A2-es szint teljesítéséhez, ami 2017. április – júniusa között valósult meg 43 településen. 2017 júniusa folyamán 2287 fő tett sikeres záróvizsgát és kapott tanúsítványt ünnepélyes keretek között 2017. június 24-én.

Kárpátalja-szerte megvalósuló magyar tanfolyamokra harmadik alkalommal 2017. április 24-től május 25-ig lehetett jelentkezni. Ezt követően 2017. július 1. – december 16. között 4169 fő sajátíthatta el a magyar nyelvet, összesen 239 csoportban. 156 csoportban A1-es szinten 2656 fő, 83 csoportban A2-es szinten 1449 fő, akiket 104 szakképzett tanár oktatott. Az ünnepélyes záró alkalmon, 2017. december 20-án, 2503 fő vehetett át tanúsítványt. A tanfolyamok 12 járásban 45 településen valósultak meg csoportonként 120 órában.

2017 decemberében negyedik alkalommal került meghirdetésre a magyar nyelvtanfolyam. Jelentkezni 2018. január 18-ig lehetett. Ez idő alatt 3997 fő nyújtotta be kérelmét, 11 járásból 41 településről, akik 2018. február 3-án 209 csoportban 87 oktatóval kezdték meg a foglalkozásokat. Közülük 2611 fő kezdő, 1386 fő haladó csoportban kezdte meg a 120 órás képzést. A legtöbben az Ungvári (1308 fő), Nagyszőlősi (911 fő), Munkácsi (699 fő) járásban tanultak. 116 csoportban A1-es szinten, 74 csoportban A2-és szinten sajátíthatták el a nyelvet. Gyerekek 19 csoportban tanultak. 2018. június 1-től egy intenzív 100 órás, B1 szintre való felkészítő tanfolyam is indult, azok számára, akik februártól elkezdték a foglalkozásokat, azonban magasabb nyelvismereti szintre szerettek volna szert tenni. 1305 fő élt ezzel a lehetőséggel, akik (a Nagyszőlősi járásból 406, Munkácsi járásból 326, Ungvári járásból 315 fő) 85 csoportban (72 felnőtt és 13 gyermek csoportban) 9 járásban, 23 településen, 29 helyszínen, 48 oktató bevonásával sajátíthatták el a nyelvet.  A sikeres záró szóbeli és írásbeli vizsgákat követően, 2018. október 26-án, ünnepélyes keretek között összesen 2344 fő vehetett át kétnyelvű (ukrán-magyar) tanúsítványt.

2018 novemberében, az 5. alkalommal 2018. november 15. – 2018. december 15. között lehetett jelentkezni a magyar nyelvtanfolyamokra. Ez idő alatt 3005 fő nyújtotta be jelentkezését. Közülük 1565 fő először jelentkezett a tanfolyamra, 1440 fő pedig már korábban is részt vett azok valamelyikén. 2019. január 19-től Kárpátalján 10 járásban indult tanfolyam. Kárpátalján kívül Kijevben egy és Ivano-Frankivszkban indult három csoport.

2019 márciusában a Munkács Sportakadémia vezetősége kérelemmel fordult a Főiskola rektorához, hogy sportolóik számára biztosítsa a magyar nyelv tanulásának lehetőségét. Így 2019 áprilisától még 105 fő számára 8 csoportban Munkácson és Dercenben is elindultak a képzések a sportolók számára.

Igy az 5. turnusban összesen 3110 fő tanult, 37 településen, 49 helyszínen és 77 oktatóval, csoportonként 160 órában. Összesen 206 csoport lett kialakítva (115 kezdő, 91 haladó). 35 csoportban (27 kezdő, 8 haladó) gyerekek tanultak, akik 663-an voltak. A legfiatalabb tanuló 5 és a legidősebb 82 éves volt. A legtöbben az Ungvári járásból jelentkeztek, összesen 1126 fő, ebből Ungvár városában 1064 fő.

A tanfolyamon részt vevők számára 2019 nyarán lehetőséget biztosítottunk nyelvismereti szintfelmérésen való részvételre a Főiskolán működő ECL Nyelvvizsga Központban. Ezzel a lehetőséggel 108 fő élt. Ők mindannyian sikeres szóbeli vizsgát tettek, így a szintfelmérés követelményeit 13 fő A1-es, 46 fő A2-es, 44 fő B1-es és 5 fő B2-es nyelvismereti szinten teljesítette.

A sikeres szóbeli és írásbeli vizsgákat követően az ünnepélyes tanúsítványátadóra 2019. november 7-én került sor, ahol 1732 fő vehetett át a tanfolyam elvégzését bizonyító kétnyelvű, ukrán-magyar, tanúsítványát.

2020 januárjában hatodik alkalommal hirdettük meg a Kárpátalja-szerte megvalósuló tanfolyamokat. Jelentkezni 2020. január 27. – 2020. február 18. között lehetett a Főiskola honlapján online formában. Ez idő alatt 3 145 fő jelentkezett. A tanfolyamok 3 138 fővel, 227 csoportban (ebből 135 kezdő, 92 haladó csoport), 35 településen, 49 helyszínen, 76 oktatóval, csoportonként 120 órában kezdődtek el, és 2020. február 29. – december 15. között valósultak meg. A tanulni vágyók között 2068 fő kezdő és 1070 haladó szintű nyelvtanuló volt, valamint közülük 1067 gyermek és 2071 fő felnőtt. 57 csoportban gyerekek, 170 csoportban felnőttek tanultak.

A legtöbben 2020-ban is Ungvár városából jelentkeztek a nyelvtanfolyamra, összesen 1116-an.

A hallgatók közül 1746 fő teljesítette a követelményeket – közülük 1094 felnőtt és 652 gyerek – így ők tanúsítványra jogosultak. A tanúsítványokat 2020.december 16-án Orosz Ildikó – elnök és Csernicskó István – rekor adta át az oktatóknak, kis csoportokban a karantén szabályokat betartva. December folyamán valamennyi nyelvtanuló saját tanárától veheti át a tanúsítványokat.

A tanfolyamok költségvetése megengedte, hogy 1268 fő 159 csoportban még csoportonként 40 órában elsajátíthassa az ECL nyelvvizsga témaköreit. Ők november végén kezdték meg a foglalkozásokat és várhatólag február végén szóbeli vizsgával zárnak.

A 2020-as évben a koronavírus okozta járvány miatt az órák egy része online valósult meg.

A beiratkozottak között a legfiatalabb tanuló 5 és a legidősebb 78 éves.

2016. március – 2020. december között az alábbiak szerint alakultak a magyar tanfolyamokra jelentkezettek számadatai:

Turnus A megvalósítás dátuma A tanfolyamot elkezdők száma Tanúsítványra jogosultak létszáma Óraszám
1. 2016. május 7. – 2016. december 10. 2064 1136 120
2. 2016. december 1. – 2017. április 30. 3605 3197 78
2017. április – június (A rendszerben lévők számára lett felajánlva, azaz nem új jelentkezők számára lett meghirdetve) 3197 2287 42
3. 2017. július 1.- december 16. 4169 2503 120
4. 2018. február 3.- október 20. 3997  

2344 (ebből 920 fő 220 órát teljesített)

120
2018. június 1. – október 20. (A rendszerben lévők számára lett felajánlva, azaz nem új jelentkezők számára lett meghirdetve.) 1305 100
5. 2019. január 19.- október 20. 3110 1732 160
6. 2020. február 29.- december 20. 3138 1746 120
2020. november – 2021. február (A rendszerben lévők számára lett felajánlva, azaz nem új jelentkezők számára lett meghirdetve.) 1268 A tanfolyam február végén zárul 40
  Mindösszesen 25 853 14 945  

Foglalkozásukra való tekintettel a jelentkezettek között voltak közgazdászok, könyvelők, orvosok, jogászok, tanárok, iskolás tanulók, egyetemi hallgatók, mérnökök, magánvállalkozók stb.

A tanórák kiscsoportokban, főként péntek-szombatonként valósultak meg, de voltak helyszínek, ahol hétköznap is, leggyakrabban heti 4-6 órában.Foglalkozásukra való tekintettel a jelentkezettek között voltak közgazdászok, könyvelők, orvosok, jogászok, tanárok, iskolás tanulók, egyetemi hallgatók, mérnökök, magánvállalkozók stb.

A tanfolyamokon oktatott programban jelentős szerepet kapott a kommunikáció, a beszédértés, a szövegértés és a szövegalkotás. A szókincsnek és a grammatikának az alapos ismerete lehetővé teszi a különböző szövegek olvasását, megértését és elsajátítását. Tehát a tantervben és tananyagban a legfontosabb nyelvtani ismeretek, szókincs-bővítés, kifejezések, mondattani ismeretek képezték a tananyag gerincét. A tananyag a tanulók életkori sajátosságaihoz igazodva kerül feldolgozásra.

A tanfolyamokon tanulók nyelvtanulási céljára rákérdezve évről-évre hasonló válaszokat kapunk:

  • „hogy tudjak kommunikálni a környezetemben élő magyarokkal, barátokkal, szomszédokkal, munkatársakkal”
  • „mert magyarok között élek, s szeretnék beszélgetni a magyarokkal”
  • „mert előnyös a magyar nyelv ismerete a vállalkozásomhoz”
  • „mert fontos a munkámhoz”
  • „mert fontosnak tartom, hogy a betegeimet megértsem, amikor egészségügyi panaszaik vannak”
  • „mert polgármesterként beszélgetni szeretnék a magyar választóimmal”
  • „Magyarországra járok üzleti ügyek miatt”
  • „Magyarországra utazok nyaralni, pihenni”
  • „Magyarországon veszek részt egészségügyi kezelésben”
  • „Magyarországon szeretnék tanulni”

A magas számú érdeklődés bizonyítja, hogy a nyelvtanfolyamok hasznosak és sikeresek.

A tanfolyamok a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztos, valamint a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósultak meg.

Ezúton is gratulálunk minden nyelvtanulónknak, akik a Covid-19 járvány ellenére sikeresen zárták a képzést!

Beregszász, 2020. december 16.

Váradi Natália, a “GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodaigazgatója