Megjelent A Kárpát-medence földrajza: természet, társadalom, gazdaság, néprajz című kiadvány elektronikus változata

Két éve, 2020-ban emlékeztünk a trianoni békediktátum 100. évfordulójára, azaz több mint egy évszázada annak, hogy kettévált Magyarország és a magyarság életterének a fogalma. Azóta a magyarok egy jelentős része – éljen az Anyaországban vagy annak határain kívül – a haza hierarchikus szintjei között számontartja a történelmi Magyarországgal földrajzilag közel megegyező Kárpát-medencét, a Kárpát-hazát is.

A Rákóczi-főiskola vezetése úgy gondolta, hogy a trianoni döntés évfordulójáról ‒ egyebek mellett ‒ a Kárpát-hazát mint földrajzi egységet bemutató munka elkészítésével tudnánk méltóképpen megemlékezni.

A mostanra formát öltött kötet egy évtizeddel követi az Akadémiai Kiadó gondozásában napvilágot látott azonos című, a témában készült eddigi legnagyobb szabású összefoglalást. A munka célja nem a 2012-ben megjelent műnél mélyebb és alaposabb elemzés készítése volt, inkább egy olyan összeállítás, amely kisebb terjedelmével és kevésbé szakmai nyelvezetével az érdeklődők szélesebb köre számára jelenthet élvezetes olvasmányt, valamint részévé válhat a térség felsőoktatási intézményeiben oktatott Kárpát-medence földrajza kurzus, illetve az iskolai népismeret ajánlott irodalmának.

A kötet szerzői gárdája (összesen 29 fő) nagyrészt a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola munkatársai közül került ki, de a munka átfogó és szerteágazó jellegéből adódóan neves anyaországi szakemberek bevonása is indokolt volt.

A fő tartalmi egységek megfelelnek a földrajzi leírások logikájának, azaz sorrendben követik egymást a természeti viszonyokat, a népességet és a gazdaságot bemutató fejezetek. A negyedik fejezet a Kárpát-medence néprajzi sajátosságait ismerteti, ami némileg szokatlan a földrajzi leírásoknál és ad a kötetnek némi multidiszciplináris jelleget, ez által is illeszkedve a monográfia szélesebb olvasóközönséget megcélzó koncepciójába.

Az elektronikus változat elkészítését, illetve megjelenését a Bethlen Gábor Alap, a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács, valamint a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola támogatta, amit ezúton is köszönünk. A kiadvány a Főiskola honlapján IDE  kattintva érhető el.

Hasznos és élvezetes lapozgatást kívánunk!