Megkoszorúzták Mádl Ferenc emléktábláját a Rákóczi-főiskolán

Koszorúzással egybekötött megemlékezést tartottak a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán Mádl Péter emléktáblájánál május 29-én.

Az eseményen Sztáray Péter, Magyarország biztonságpolitikáért felelős államtitkára is részt vett. Köszöntő beszédében visszaemlékezett Mádl Ferenc néhai magyar államfő munkásságára, aki pontosan tíz évvel ezelőtt távozott az élők sorából.

– Mádl Ferenc ízig-vérig jogász professzor volt. Hosszú éveken keresztül képeztette magát, hogy jó jogász lehessen. Bár nem kereste a politika nyilvánosságát, mégis amikor hazájának szüksége volt rá nem félt színre lépni. Köztársasági elnökként pedig kifejezte a nemzet egységét. Kiemelkedően fontosnak tartotta az egész magyar nemzet sorsát határainkon belül és túl – fogalmazott az államtitkár. – Egész pályafutását meghatározta a jog iránti elkötelezettsége. Az egyetemi és tudományos közeg is kiemelkedő jelentőséggel bírt az életében. Talán ezért is volt különösképp fontos számára a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola ügye. Nélküle talán ma nem állhatnánk itt. Ha élne, bizonyára örömmel állapítaná meg, hogy a főiskola virágzik és méltó központja lett a kárpátaljai magyar oktatásnak, tudománynak és kulturális életnek, s ezáltal az egész kárpátaljai magyar közösségnek.

Sztáray Péter azt is elmondta, hogy ma különösen fontos szerepe van a főiskolának, hiszen ez az intézmény biztosítja a kárpátaljai magyar értelmiség újratermelését. Mint fogalmazott: – Nincs kisebbségi jövő értelmiség és vezetők nélkül, és nincs értelmiség és vezetői réteg anyanyelv és oktatás nélkül. Közösen küzdenünk kell azért, hogy a kárpátaljai közösség rendelkezzen azokkal az oktatási és nyelvi jogokkal, amelyek biztosítják a túlélést, a gyarapodást számtalan történelmi vihar és megpróbáltatás után is.

Végezetül köszönetet mondott mindazoknak, akik közreműködtek az emléktábla elkészítésében és elhelyezésében. – Ez a tábla évről évre emlékeztet minket, nem csak Mádl Ferenc életére, hanem arra az egységre is, amely a Kárpát-medencei és a világ magyarságát összeköti és arra a felelősségre, amellyel minden határon túli honfitársunkért tartozunk – zárta gondolatait az államtitkár.

Orosz Ildikó, a Rákóczi-főiskola elnöke felelevenítette a kezdeti időszakot, amikor az intézmény rengeteg nehézséggel állt szemben. – Mádl Ferencet akkor ismertük meg, amikor a főiskola megkapta az épület tulajdonjogáról szóló okiratot és a hozzá tartozó díszkulcsot. Továbbá ő avatta fel a Kölcsey Szakkollégiumot. Ekkor járt először Kárpátalján is. Hangsúlyozta, hogy Mádl Ferenc mindig kiállt a főiskola ügyéért, és ma az ő segítsége nélkül nem állhatnánk itt.

A beszédek után megkoszorúzták a néhai köztársasági elnök emléktábláját.

Ezután sajtótájékoztatót tartottak, ahol Sztáray Péter megerősítette azt a hírt, hogy a magyar külképviseletek élére új főkonzulokat helyeznek ki. Ennek értelmében Bacskai József Ungváron, Szalipszki Endre pedig Beregszászban teljesít majd szolgálatot.

Mondik Márta