Megnevezték a Rákóczi-főiskola megbízott rektorát

A Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány Kuratóriuma döntésének értelmében megnevezték a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) megbízott rektorát Csernicskó István nyelvész-professzor személyében.

„Az elmúlt öt év nagyon hatékony volt, hiszen minden beindított szakot a koncepciónak megfelelően sikerült akkreditálni, emellett volt egy törvényi módosítás, amelynek megfelelően kidolgoztuk és jóváhagyattuk az intézmény alapszabályát, s a 2014 után életbe lépett ukrajnai törvényi előírásoknak megfelelően a főiskola is egy magasabb szintre került – ez azt jelenti, hogy kiteljesedtek a szakjaink, nyitottunk szakképző intézetet, felnőttképzési központot, és bővítettük a képzési kínálatunkat” – nyilatkozta a TV21 Ungvár stábjának adott interjúban Orosz Ildikó, a II. RF KMF elnöke. „Ami előttünk áll, az nemcsak választást jelent; azt jelenti, hogy strukturálisan is meg kell újítani ennek a szintnek megfelelően az intézmény működését, szervezeti-működési szabályzatát, valamint meg kell fogalmazni a következő fejlesztési koncepciót. Ebben én továbbra is azt a feladatot szeretném ellátni, amit eddig is tettem: az intézmény menedzselését, valamint a már elkezdett folyamat kiteljesítését, hogy minél szélesebb körű képzési kínálatot biztosítsunk a kárpátaljai fiataloknak. Mindennek a szakmai részét a rektornak kell menedzselnie, hogy sikerüljön nemzetközi szintre is kilépni. Ezügyben az első lépést meg is tettük, s hogy nemcsak ukrajnai, hanem magyarországi akkreditációval is rendelkezzünk, megfogalmaztunk egy levelet a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottsághoz, s amennyiben a törvényi keretek ehhez lehetőséget biztosítanak, akkor állunk elébe és várjuk őket is” – fogalmazott Orosz Ildikó.

„A kárpátaljai magyarság legfontosabb intézménye a beregszászi főiskola, s a kuratórium elnökeként különösen büszke vagyok arra, hogy tanáraink nagy része kárpátaljai és »saját nevelés«” – emelte ki Brenzovics László.

Szikura József rektor úr 2015-ben bekövetkezett váratlan halála után a kialakult helyzetre való tekintettel az elnöki megbízatása mellett a rektori posztot is Orosz Ildikó töltötte be – „az eltelt időszakban tett munkájáért, a főiskola alapításától kezdődően annak fenntartásáért és fejlesztésért nagyon hálásak vagyunk neki” – húzta alá Brenzovics László.

Orosz Ildikó betöltötte a nyugdíjkorhatárhoz szükséges életévét, ezért március 20-tól lemondott rektori pozíciójáról. „A kuratórium úgy döntött, hogy a főiskola tanárai közül prof. dr. Csernicskó Istvánt választja rektornak, aki az intézmény tanára annak alapítása óta, Magyarország- és Európa-szerte ismert nyelvtudós, s akinek nagyon komoly munkái vannak a kisebbségi nyelvhasználat témakörben” – mondta a kuratórium elnöke, hozzátéve: „A céljainkon nem változtatunk: azt szeretnénk, hogy ez az intézmény megmaradjon, szolgálja a kárpátaljai magyarságot mint felsőoktatási, kulturális és tudományos intézmény.”

A főiskolának hagyományai közé tartozik, hogy a vezetés két főből áll: egy elnökből és egy rektorból. Az intézmény hosszú ideig ebben a kettős vezetési struktúrában működött, majd 2015-től Orosz Ildikó egyszerre látta el az említett két funkciót. A rektor hagyományosan az oktatási, képzési, kutatási és tudományos feladatok irányítását látja el, miközben az elnök – együttműködésben a rektorral – feladatai a műszaki bázis, az anyagi háttér megteremtése, az intézmény menedzselése, együttműködés külföldi partnerekkel.

„A szükségszerűség, hogy visszatérjünk a két főből álló vezetési struktúrához azzal magyarázható, hogy számunkra ez a normális, a hagyományos, a megszokott működési rend, tehát ez nem újítás, hanem visszatérés az eredeti állapotokhoz” – magyarázta Csernicskó István. Arról, hogy a rektorválasztásnak mi a menete, Csernicskó István elmondta: „A jelenlegi pozícióm azért megbízott rektor, mert az ukrajnai felsőoktatási törvény értelmében a rektor egy választott tisztség. A törvény azt mondja, hogy nyilvános pályázatot kell hirdetni, majd a megfelelő pályázatok beérkezését követően a fenntartó, az Alapítvány dönt arról, hogy ki az, akinek a pályázata megfelel a kiírási követelményeknek, melyik rektorjelöltnek a fejlesztési koncepciója illeszkedik az alapító és fenntartó elképzeléseihez. Ezt követően, akiknek a pályázatát megfelelőnek minősítették, rákerül a szavazólapra, majd az intézmény oktatói, kutatói, a nem tanári állományban lévő dolgozók bizonyos százaléka és a hallgatóság bizonyos képviselői szavaznak, s a szavazás eredményét kell majd megerősítenie a tudományos tanácsnak és a fenntartónak.”

Mivel a karanténhelyzet mindenre hatással volt, így természetesen a felsőoktatási intézményekre is, ezért egyelőre pontos időpontot nem lehet kitűzni a rektorválasztásra, azonban a következő őszi szemeszterben sok kerülhet rá. Csernicskó István egyik első feladata tehát a rektorválasztás megszervezése és törvényes lebonyolítása lesz.

Csuha Alexandra / TV21 Ungvár