Megtartotta második foglalkozását a 2020/21-es tanévben a nyolc Tehetségpont

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány szervezésében a 2020/2021-es tanév őszén ismét útjára indult a tehetséggondozó program, melyben Kárpátalja általános- és középiskolásai vesznek részt minden tanévben, az alábbi tehetségpontokban:

S.sz. Tehetségpont megnevezése Iskola Tehetségpont koordinátorának neve
1. Aknaszlatina Aknaszlatinai Bolyai János Középiskola Benedek Imre
2. Bátyú Bátyúi Középiskola Bajusz Erzsébet

Szántó Edit

3. Beregszász II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Beregszászi 6. sz. Horváth Anna Általános Iskola

Bacskó Erika

Katkó Éva

4. Mezővári Mezővári II. Rákóczi Ferenc Középiskola Bíró Éva
5. Munkács Munkácsi 3. számú II. Rákóczi Ferenc Középiskola Pfeifer Anita
6. Nagydobrony Nagydobronyi Középiskola Molnár Erzsébet
7. Péterfalva Péterfalvi Református Líceum Kalanics Irén
8. Ungvár Ungvári 10. számú Dayka Gábor Középiskola Kulin Judit

A tehetséggondozó hétvégéken a foglalkozások 4*60 percben valósulnak meg az alábbi korosztályi bontásban: 3, 4. osztály, 5-6.osztály, 7-8. osztály, 9-11.osztály. A tantárgyi bontást illetően a tanulók humán (történelem- irodalom-művészettörténet (TIM), magyar nyelv-ukrán nyelv, angol nyelv (AUM)), reál (biológia- kémia-földrajz (BKF), matematika- informatika-fizika (MIF) valamint alsós tantárgyi csoportokban vehetnek részt a hétvégék folyamán. A foglalkozásokhoz szükséges tananyagot, tematikát a Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanács által kijelölt tantárgyfelelősök készítik elő, így minden Tehetségpontban az esélyegyenlőség jegyében, ugyanazon tananyag alapján zajlik az oktatás.

A 2020/2021-es tanévben megvalósuló tehetséggondozó program első két foglalkozásán az alábbi körzetenkénti megosztásban vettek részt a fiatal nebulók:

S.sz. Tehetségpont megnevezése 2020. október 10. 2020. október 17.
Létszám
1. Aknaszlatina 165 46
2. Bátyú 136 81
3. Beregszász 364 288
4. Mezővári 218 163
5. Munkács 139 180
6. Ungvár 223 219
7. Péterfalva 255 235
8. Mezővári 164 146 *
Összesen: 1664 1358

A tehetséggondozó hétvégék a táblázatban feltüntetett időpontokban kerültek megvalósításra a tehetségpontokban, kivételt csak a Mezővári Körzet képezett, hiszen ott a tehetséggondozó program második hétvégéje 2020. október 19-en került megtartásra október 17-e helyett.

A tehetségpontokban résztvevő gyerekek étkeztetését és utaztatását, a teljes program megvalósulását a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap támogatja.

 

Forrás: