Megtette javaslatát a 2020-2021-es tanévre a Collegium Talentum ösztöndíj odaítéléséről a kárpátaljai felvételi bizottság

A Collegium Talentum tehetséggondozó program feladata a külhoni magyar értelmiség-nevelés és utánpótlás támogatása. A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság 2016-tól, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola védnöksége és szakmai döntései alapján,a budapesti Sapientia Hungariae Alapítványt bízta meg a Collegium Talentum program lebonyolításával. A pályázaton sikeresen szereplők egyénenként ösztöndíjban, konferencia részvételi- és nyelvvizsgaköltség- támogatásban (költségtérítésben), képzések, szakmai és nemzeti identitást erősítő programok biztosításában, tutoraik pedig honoráriumban részesülhetnek. A 2020/2021-es tanévre 2020.június 24-én került meghirdetésre az ösztöndíjprogram, melyre július 22-ig volt lehetőség jelentkezni elektronikus úton. Az ösztöndíj a tanév 10 hónapjára szól, havi 100 000 HUF támogatással.

A 2020-2021-es tanévben, Kárpát-medencei szinten 70 fő vehet részt a programban. Kárpátaljáról 13 jelentkező élt a lehetőséggel, akik közül 12 fő mérettette meg magát 2020.augusztus 22-én tartott online felvételi vizsgán a Microsoft Teams program használatával, különböző tudományterületeken, mint például: matematika, jog, pedagógia, néprajz, nyelvészet, óvodapedagógia, biológia, informatika és orvostudomány. A programra 100%-os túljelentkezés volt, hiszen Kárpátalján idén 6 ösztöndíj ítélhető oda.

A Felvételi Bizottságot több éve a “GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által működtetett Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács és a Kárpàtaljai Magyar Szakmai Bizottság tagjai közül kéri fel Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács-Előértèkelő Bizottság elnöke megbízásából a “GENIUS” Jótékonysági Alapítvány.

Az augusztus 22-ei Felvételi Bizottság tagjai a következőek voltak:

  • Dr. Weiszburg Tamás, az Országos Tudományos Diákköri Tanács alelnöke, az ELTE Ásványtudományi Tanszék tanszékvezetője, a földtudományok doktora
  • Dr. Tonk Márton, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem dékánja, a jogtudományok doktora
  • Kovács Imola, a Sapientia Hungariae Alapítvány irodavezetője, a Collegium Talentum ösztöndíj programigazgatója
  • Prof. Dr. Csernicskó István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora, nyelvészprofesszor
  • Dr. Rácz Béla, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektorhelyettese, a földtudományok és történelemtudományok doktora
  • Dr. Fodor Gyula, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektorhelyettese, a földtudományok és gazdaságtudományok doktora
  • Prof. Dr. Zsiguc György, az Ungvári Nemzeti Egyetem Gépészmérnöki Karának tanszékvezetője, a műszaki tudományok professzora
  • Dr. Kohut Erzsébet, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Biológia és Kémia Tanszékének tanszékvezetője, a természettudományok doktora
  • Dr. Huszti Ilona, a II. Ràkóczi Ferenc Kárpàtaljai Magyar Főiskola Filológia Tanszék Angol Tanszéki Csoportjának docense, a bölcsészettudományok és pedagógiatudományok doktora
  • Dr. Váradi Natália, a “GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodaigazgatója, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Történelem – és társadalomtudományi Tanszékének docense, a történelemtudományok doktora.

A Felvételi Bizottság megtette javaslatát, melyről végleges döntést szeptember közepén a Sapientia Hungaria kuratóriuma hoz, miután valamennyi régióban lezajlottak a felvételi elbeszélgetések. A 13 jelentkező közül 7 személy vállalta az önkéntes státuszt, azaz ha nem kerül be ösztöndíjas helyre, az előadásokon részt vehet. A felvételi bizottság 3 főnek ítélte oda az önkéntes státuszt.

“GENIUS” Jótékonysági Alapítvány