Menczer Tamás beszéde a Rákóczi-főiskola tanévnyitó ünnepségén

Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt rektor úr, tisztelt vendégek, kedves diákok!

Mindenekelőtt hadd ismételjem meg a legfontosabbat, amiről a rektor úr is beszélt, közösen reméljük, és várjuk a békét. És ezért igyekszünk mindent megtenni.

Tisztelt hölgyeim és uraim! Megtiszteltetés számomra az, hogy ezen a mai ünnepélyes tanévnyitón a magyar kormányt képviselhetem önök között. Új miniszteri államtitkárként is öröm ez nekem, és személy szerint is nagy megtiszteltetésnek érzem.

A beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolának fennállása során megannyi nehézséggel kellett már szembenéznie, azonban a háborús körülmények közötti működés alapvetően új, ismeretlen kihívások közé állította és állítja az intézményt. Nem túlzás azonban azt állítani, hogy a biztos kezek által irányított intézmény sikerrel vette az akadályokat, és sikerült megőrizni az oktatást, kimagaslóan magas, kiemelkedően magas színvonalon. A főiskola remek választás, hiszen az itt tanuló hallgatók európai körülmények között tanulhatnak, ezen nem változtatott a háború kitörése sem. Az intézménybe vetett bizalom töretlen, ezt támasztja alá, ahogyan arról a rektor úr is méltán beszámolt, az, hogy a 2022−2023-as tanévben a főiskola fennállása óta az eddigi legmagasabb jelentkezési arányt tapasztalhattuk, és figyelhettük meg. Az a tény, hogy az idei évben négy új alap- és három új mesterképzéssel bővült a főiskola által elindított képzések tere, ez csak bizonyítja az intézmény helytállását az egyre nehezedő körülmények között. Kiemelten fontos, hogy a főiskola nem csak tudományos központként üzemel, hanem jelentős kulturális szerepet is betölt Beregszászban. Elismerésre méltó, hogy a szellemi tudás elsajátítása mellett a hallgatók a színművészettel, a képzőművészettel, táncművészettel is megismerkedhetnek az épület falai között. A főiskola eredményesen népszerűsíti a nemzeti és a világkultúrát, hozzájárul az anyanyelv, az államnyelv és az idegen nyelvek megismeréséhez, illetőleg az ismeretek erősítéséhez és bővítéséhez. Az intézményt dicséri az is, hogy az ország területén dúló háború közepette nemcsak az oktatás magas színvonalát tudta fenntartani, hanem amellett részt vett a menekültek segítésében, étkeztetésében, elszállásolásában és humanitárius segítségek közvetítésében, eljuttatásában is. Elismeréssel és hálával tartozunk a főiskola fáradhatatlan munkájáért, amely hozzájárul a kárpátaljai magyar nemzeti kisebbség megmaradásához, életkörülményeinek és életszínvonalának javításához, az értelmiség és tudományos közösség utánpótlásához, az utánpótlás képzéséhez, valamint a kárpátaljai magyar tannyelvű oktatási intézmények szakemberhiányának mérsékléséhez.

Tisztelt hölgyeim és uraim! Mindenkinek az anyanyelve a legtermészetesebb közege, és ez nem csak a kommunikációra, a beszédre igaz, hanem a tanulásra is. Ez különösképpen igaz Kárpátaljára, ahol, Csernicskó rektor úr egyszer úgy fogalmazott, hogy a kárpátaljai magyar közösségben az anyanyelv a nemzeti azonosságtudat meghatározó szimbóluma, és rektor úrnak ebben kétségkívül igaza van. Szilárd meggyőződésem, hogy egyedül az anyanyelvünk adhatja meg azt az otthonosság érzést, azt az otthonosság érzetet, amely az identitás fejlődéséhez elengedhetetlenül szükséges.

A magyar kormány célja, hogy meghatározott nemzetpolitikai irányelvek alapján segítse a magyar nemzeti azonosságtudat megerősítését, az összmagyarság kulturális, nyelvi értékeinek megőrzését, és támogassa Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulását. Mindent megteszünk a nemzetpolitikai célok megvalósításáért. A kárpátaljai magyar közösség jövője, megmaradása szempontjából lényeges és megkerülhetetlen kérdés az anyanyelvi iskolahálózat létének kérdése. Az anyanyelvi iskola az anyanyelvi kultúra és a nemzeti identitás őrzője és formálója. Az anyanyelvi kultúra és az iskolarendszer megőrzése a kárpátaljai magyar közösség megmaradásának alapvetően szükséges feltétele és záloga. Úgy véljük, hogy elengedhetetlen annak biztosítása, hogy a nemzeti kisebbségek tanulják anyanyelvüket, és anyanyelvükön tanulhassanak az oktatás minden egyes szintjén. Örömmel látjuk, hogy ez a beregszászi Rákóczi-főiskolán felsőoktatási szinten megvalósult, hiszen a főiskola alapszabályának megfelelően az oktatás az ukrán és az angol mellett magyar nyelven is folyik.

Tisztelt hölgyeim és uraim! Magyarország az elsők között ismerte el Ukrajna függetlenségét, és elsőként létesített vele diplomáciai kapcsolatokat. A magyar diplomácia mindent megtett azért, hogy vízummentességet adjunk az ukrán állampolgároknak. Magyarország számára továbbra is kiemelt fontossággal bír a jószomszédi kapcsolatok ápolása és további erősítése Ukrajnával. Ahogy ebben is támogattuk Ukrajnát, úgy a jövőben is jó szomszédként fogunk segítséget nyújtani. Mind a koronavírus járvány idején, mind pedig a háború kitörését követően elsőként nyújtottunk segítséget Ukrajnának. Magyarország az ukrajnai humanitárius krízishelyzetre reagálva egy példátlan humanitárius segítségnyújtási akciót indított. Arról tudok önöknek beszámolni, hogy Magyarország történetének valaha volt legnagyobb humanitárius akcióját hajtjuk jelenleg végre a háborúval kapcsolatban, illetőleg a háború kitörését követően. Tehát még egyszer, Magyarország történetében soha nem volt akkora humanitárius akció, mint amekkora jelenleg zajlik.

A kormány jelentős forrásokkal, rendszeres segélyszállítmányokkal igyekszik javítani az Ukrajnában élők helyzetét, továbbá szorosan együttműködik a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel, élelmiszerek szállításában, valamint tisztálkodási szerek szállításában, illetőleg a kisgyermekek ellátásához, ápolásához szükséges termékek eljuttatásában is. A biztosított humanitárius segítség mellett a Magyarországra érkező menekültek ellátásáról is folyamatosan gondoskodunk. Mindenkinek segítünk, aki hosszútávon Magyarországon szeretne élni, segítünk munkát találni a felnőtteknek, a szülőknek, és segítünk a gyermekek beiskolázásában is. És azt is hadd emeljem ki, mert fontosnak tartom, hogy Magyarország az első ország, amely támogatást juttatott el Bucsába.

Tisztelt hölgyeim és uraim! Május 5-én egy öt elemből álló, öt pontból álló összesen 37 millió euró értékű támogatási csomagot ajánlottunk fel Varsóban, az Ukrajnának szervezett donor konferencián. És a felajánlásunkat Szijjártó Péter külügyminiszter úr megismételte szeptember 20-án New Yorkban, ahol szintén Ukrajnának rendeztek az ENSZ közgyűlés keretein belül, illetőleg ezzel párhuzamosan egy donor konferenciát. Mi, magyarok az oktatáshoz kötődő konkrét vállalásokat is tettünk. Készen állunk egy lebombázott iskola és egy orvosi rendelő teljes körű újjáépítéséhez Kijev régiójában, valamint ezer, Ukrajnából elmenekülni kényszerült egyetemi hallgató számára biztosítunk ösztöndíjat és tanulási lehetőséget a magyar egyetemeken. Ezekkel az ösztöndíjakkal kapcsolatban a pályázatok folyamatosan érkeznek, az elbírálás is folyamatos, most már talán valahol 250 körül jár azoknak a száma, akik ilyen típusú ösztöndíjat elnyertek, és ezer főről van tehát összesen szó. Magyar részről úgy véljük, hogy a gyermekek a legnagyobb vesztesei ennek a háborúnak, ezért hazánk mindent elkövet fájdalmaik enyhítése érdekében. A kormány döntött az Ukrajnából menekülő és Magyarországon az iskolákban és szakképzési oktatásban részesülő gyermekek minél gyorsabb integrációjáról, illetve szükség esetén a felzárkóztatásáról. Szomszédos országként Magyarország érdeke a háború mielőbbi lezárása, valamint egy stabil, fejlődő és békés Ukrajna, amely jó biztonságot nyújt minden állampolgárnak, nemzetiségtől, etnikumtól és anyanyelvtől függetlenül. A magyar kormány álláspontja a háború kitörése előtt is világos volt, és a háború kitörése óta is világos, változatlan. Mi a háború kezdete előtt folyamatosan azt mondtuk, hogy mindent meg kell tenni a háború elkerülése érdekében, és mióta a háború zajlik, azt mondjuk, hogy mindent meg kell tenni a tűzszünetért, és a háború mielőbbi lezárása érdekében. A mi értelmezésünk szerint Kárpátalja a híd szerepét tölti be, amely szoros kapocs lehet a két ország között. A kárpátaljai magyarság jogai melletti határozott kiállás alkotmányos kötelességünk, hozzáteszem, szívből jövő kötelességünk is, és ezt jeleztük Ukrajna uniós tagjelölti státuszának megadásakor is. Az uniós tagság feltétele a kisebbségek védelme és jogainak biztosítása, különös tekintettel az oktatási és nyelvi jogokra. Magyar részről bízunk benne, hogy Ukrajna a nemzetközi normákkal és kötelezettségekkel összhangban teljesíteni kívánja, és teljesíteni tudja a szükséges és elvárt kötelezettségeket, illetőleg feltételeket. A magyar kormány továbbra is teljes mértékben elkötelezett korábbi vállalásai mellett, teljes mértékben elkötelezettek vagyunk azzal kapcsolatban, hogy korábbi vállalásainkat teljesítjük. Kárpátalja és a kárpátaljai magyarság támogatása változatlan, arra önök mindig számíthatnak. Minden magyar felelős minden magyarért!