MTA akadémikusválasztás: rektorunk is a jelöltek között

2021 decemberének utolsó napjaiban a Magyar Tudomány c. folyóiratban, illetve az MTA honlapján is nyilvánosságra hozták a 2022 májusában esedékes MTA tagság bővítésére vonatkozó akadémiai rendes-, levelező-, külső- és tiszteleti tagjelöltekre érkezett ajánlásokat.

A tudományos osztályonként felsorolt lista átböngészésekor az I. Nyelv és Irodalomtudományok Osztálya külső tagságra jelöltjei között találhatjuk Csernicskó Istvánt, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektorát, a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács (KMAT) elnökét.

A jelölés nem jelenti automatikusan az akadémiai tagságot, a jelöltek közül a tényleges tagokat az Akadémia májusi közgyűlésén választják majd meg. De hogy a jelölés is mennyire jelentős dolog, csak akkor érthetjük meg, ha kicsit részletesebben is áttekintjük, milyen feltételek mellett válhat egy kutató akadémikus-jelöltté.

Az MTA-tagok választása háromévenként történik (legutóbb 2019 májusában volt tagválasztás), a tagokat az akadémiai Alapszabály szerint az Akadémikusok Gyűlése választja. Az akadémikussá választás eljárási elveit az Akadémikusok Gyűlése határozza meg, és rögzíti a jelölés és a választás szabályait az akadémikusválasztás eljárási szabályzatában.

Jelölteket az MTA rendes és levelező tagjai állíthatnak az Elnökség által megállapított határidőig az illetékes tudományos osztályhoz benyújtott írásbeli ajánlással, melyben részletezik a javasolt személy tudományos tevékenységét, kiemelkedő/iskolateremtő munkásságának eredményeit, és azok hazai, valamint külföldi elismertségét. Tagjelöltté (rendes, levelező, külső és tiszteleti tagjelöltek) azok válhatnak, akik legalább három ajánlást kaptak, és akik a tudományos osztályok tagjelölő ülésein a szavazatok több mint felét megkapták.

A tudományos osztályok ülései után az Elnökség határozza meg a választható új tagok számát, valamint a betölthető helyeknek a tudományos osztályok közötti elosztását. A jelenleg (2018-tól) hatályos szabály (számunkra releváns cikkelyei) szerint: a 70 évesnél fiatalabb hazai (magyarországi) akadémikusok száma nem haladhatja meg a 200 főt, a hazai akadémikusok teljes száma pedig a 365 főt. A külső tagok választása során tekintettel kell lenni arra, hogy a 70 év alatti külső tagok összlétszáma ne haladja meg a 70 főt.

A minden tudományos osztályt érintő közös akadémiai jelöltlistára 2021-ben 176-an kerültek fel az egész világról.

Csernicskó István mellett más, sokunk számára ismert és elismert tudós nevét is felfedezhetjük a listában. A tagságra jelöltek között olyan világhírű és méltán közismert kutatók is jelen vannak, mint például Karikó Katalin.

Az I. osztály tagjelöltjei között több olyan nyelvész neve is szerepel, akikkel a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont – mint a Termini Magyar Nyelvészeti Kutatóhálózat alapító tagja – szakmai kapcsolatban áll(t). Rendes taggá jelölték például Kenesei Istvánt, levelező taggá pedig Prószéky Gábort. A főiskolánkhoz kötődő nevet is találhatunk a levelező taggá jelöltek névsorában: Kontra Miklósét, aki az elmúlt években a Makovecz-program keretében vendégoktatónk volt.

A tagválasztást tehát a 2022-es májusi közgyűlésen tartják majd, de bármi legyen is a döntés akkor, láthatjuk, már a jelöltek között lenni is óriási szakmai elismerés. Büszkék vagyunk, gratulálunk, és további szakmai sikereket kívánunk Csernicskó Istvánnak.

Az MTA tagjainak névsora itt érhető el: https://mta.hu/mta_tagjai.

Az MTA külső tagjai között jelenleg egyetlen ukrajnai tudós szerepel: a Kijevben élő Jenkovszky László, az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Bogolyubov Elméleti Fizika Intézetének munkatársa, a KMAT elnökségi tagja. Elhunytáig az MTA külső tagjai voltak Kárpátaljáról: Bojkó Miklós (IV. Agrártudományok Osztálya), Spenik Ottó (XI. Fizikai Tudományok Osztálya), valamint főiskolánk egykori munkatársai, Krocskó Gyula és Szikura József (mindketten VIII. Biológiai Tudományok Osztálya).

Márku Anita
Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont