Nemzetiségek oktatásának problémái és perspektívái Kárpátalján

Tudományos tanácskozás Beregszászban

December 15-én tartották meg a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet Tudományos Tanácsának Beregszászi kihelyezett ülésére a „Nemzetiségek oktatásának problémái és perspektívái Kárpátalján” (Проблеми та перспективи освіти національних меншин області) tematikában. A tudományos tanácsülés házigazdája, a téma referense a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet Beregszászi Tagozata (Gabóda Béla – tagozatvezető, Lefkó János, Braun Éva, Szergelycsuk Julianna, Popovics Elza, dr. Pősze Andrea – módszerészek) volt.

A rendezvény munkájában többek között részt vett a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, a Beregszászi Kistérség Oktatási és Kulturális Osztálya, a Pedagógusok Szakmai Fejlesztő Központja, Beregszász város magyar tannyelvű oktatási intézeteinek igazgatói és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Beregszászi Járási Szervezete.

A tanácskozás első részében a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet Tudományos Tanácsának jelen lévő tagjai a Beregszászi Kistérség Oktatási és Kulturális Osztályának vezetőivel, illetve a kistérség oktatási intézményeinek igazgatóival találkoztak a Filiál épületében. A találkozó során Babják Edit osztályvezető tartott vitaindító előadást „A Beregszászi Kistérség oktatási helyzete, problémái (kisebbségi oktatás: magyar, orosz, roma)” címmel. Előadását Zseltvai Emese, a Beregszászi 4. Számú Kossuth Lajos Líceum és Tóth Edit, a Beregszászi 6. Számú Horváth Anna Gimnázium igazgatóinak beszámolói követték. A találkozón részt vett Szabó Árpád, a Beregszászi Bethlen Gábor Líceum és Kudron Ágnes, a Beregszászi 7. Számú Opre Roma Gimnázium igazgatója is.

A program második részében a résztvevők a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumába tettek látogatást, ahol dr. Soós Katalin igazgató vezetésével ismerkedtek meg a kárpátaljai magyarság kiemelt oktatási intézetének életével, munkájával.

A napzáró eseményeként a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet munkatársai, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola vezetőivel találkoztak és vitatták meg a kisebbségi oktatás aktuális problémáit.  A találkozó során dr. Orosz Ildikó, a főiskola elnök“A kárpátaljai magyar tannyelvű oktatás helyzete és problémái” címmel tartott részletes előadást a kisebbségi oktatás ukrajnai sajátosságaival kapcsolatban, illetve dr. Csernicskó István rektor “Az ukrajnai nyelvpolitika változása és hatása a kisebbségek oktatására” címmel mutatta be a magyar kisebbséget is fokozottan érintő nyelvi problémákat.

A résztvevők a találkozót eredményesnek ítélték, és megállapodtak abban, hogy a jövőbeni együttműködés jegyében a rendszeres egyeztetések hatékonyan segíthetik régiónk kisebbségi oktatásügyének helyzetét.

Gabóda Béla

a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet vezetője