Nemzetközi földrajzi konferencia a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola szervezésében 2021. március 25-26-án a Rákóczi-napok rendezvénysorozat keretében nemzetközi földrajzi konferenciát rendeztek Beregszászban. A konferencia előadásai a Társadalomföldrajzi folyamatok Kelet-Közép-Európában: problémák, tendenciák, irányzatok központi téma köré épültek.

A pandémia következtében elrendelt biztonsági intézkedéseknek eleget téve a konferenciát online formában rendezték meg, mely ennek ellenére a korábban megszokott magas színvonalon zajlott. Az esemény fényét hazai és külföldi neves előadók emelték plenáris előadásaik megtartásával, többek között:

Rudenko Leonyid, (DSc), professzor, az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia rendes tagja, az UNTA Földrajztudományi Intézetének főtanácsadója, tiszteletbeli igazgatója;

Kocsis Károly (DSc), egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézetének és a Miskolci Egyetem Földrajz-Geoinformatikai Intézetének igazgatója, az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság elnöke;

Csurgai Gyula, (PhD), a Geopolitikai Tanulmányok Genfi Intézete (GIGS – Geneva Institute of Geopolitical Studies) igazgatója;

Marunyak Jevhenyija, (DSc), tudományos főmunkatárs, az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Földrajztudományi Intézetének igazgatója;

Péti Márton, (PhD), elnökhelyettes, Nemzetstratégiai Kutatóintézet.

Mezencev Kosztyantin, (DSc), professzor, tanszékvezető, Kijevi Tarasz Sevcsenko Nemzeti Egyetem, Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék.

A plenáris előadásokat követő szekcióülések során magyarországi, szlovákiai, romániai, svájci és ukrajnai szakemberek előadásait hallgathatta meg a közönség népesség és társadalomföldrajz, gazdaságföldrajz, környezeti problémák, turizmus, régiók és határok, nemzeti kisebbségek által lakott térségek társadalmi és gazdasági pozíciói Kelet- és Közép-Európában témakörökben. A konferencián a főiskola oktatói és kutatói is bemutatták kutatási eredményeiket. Az előadások magyar, ukrán és angol nyelven zajlottak. A plenáris előadásoknak közel 100 hallgatója volt és szekciónként is magas volt az érdeklődés mindkét nap.

A konferencia alkalmas fórumot kínált a térség szűkebb és tágabb értelemben vett társadalomföldrajzi kutatásainak bemutatására, az ezeket érintő szakmai eszmecserékre, valamint a „személyes” kapcsolatok építésére.

A rendezvény sikerességéhez társszervezőként és támogatóként hozzájárult a Nemzetstratégiai Kutatóintézet, a Magyar Tudományos Akadémia, a Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Regionális Tudományi Tanszéke, valamint a Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszéke. Támogatásukat ezúton is köszönjük.

Konferencia program

Földtudományi és Turizmus Tanszék