Nyilvános előadást tartottak a Rákóczi-főiskola Számvitel és Auditálás Tanszékén

Nemzetközi oktatási gyakornoki program

A Számvitel és Auditálás Tanszék 2022. május 6-án nyilvános előadást szervezett angol nyelven a számvitel és adóügy szakos 2. évfolyamos hallgatók számára a Nemzetközi gazdaságtan tantárgy keretein belül.

Az előadó Kálmán Botond a BME GTK Műszaki Pedagógia Tanszék közgazdásztanár MA hallgatója volt, aki 2022. február 15. és május 6. között a Rákóczi-főiskola Számvitel és Auditálás Tanszéken végzett szakmai gyakorlatot. A gyakornok mentorának Prof. Dr. Pojda-Noszik Nina volt kinevezve, mint tantárgyfelelős.

Kálmán Botond egyéni tanítási gyakorlatának elemzése és értékelése magas szintű pedagógiai készségeket mutatott a tanszéki tanmenet oktatásába való bekapcsolódás során, igazolta a hallgatókkal való munkavégzés sikeres teljesítését, ami nagyon fontos a Közgazdásztanár mesterfokozat megszerzéséhez.

A megfelelő minősítést megerősítették a kollégák pozitív visszajelzései, a hallgatói visszajelzések, valamint a záróoktatás tanszéki jegyzőkönyve.

Hallgatói vélemények a záróoktatás után:

Bátori Vivien: – Múlt pénteken, május 6-án Kálmán Botond tanár úrral a fizetési mérleg és a mikrogazdasági egyensúly témával foglalkoztunk. Leendő könyvelőként engem is nagyon érdekelt ez a téma és Kálmán Botond egy nagyon érdekes és mindenre kiterjedő előadást tartott nekünk. Nemcsak az elméleti résszel, hanem a gyakorlattal is mélyíthettük tudásunkat. A gyakorlati részben a fizetési mérleggel foglalkoztunk, ami már nem volt ismeretlen téma egyikünk számára sem, hiszen tanulmányaink során már találkoztunk ezzel a témával. Ez azonban konkrétan a nemzetközi fizetési mérleg volt, így sok új kifejezést ismerhettünk meg.

Kálmán Botond igyekezett mindent egyszerűen és érthetően elmagyarázni, mégis fenntartotta az intézményünk által megkövetelt színvonalat. Igyekezett minden kérdésünkre válaszolni,  fenntartani érdeklődésünket mind az előadások, mind a gyakorlat iránt. Szerintem nagyon jó tanárrá válhat a jövőben.

Összességében nagyon élveztem a pénteki órát, és az előadáson és a gyakorlaton is gazdagíthattam tudásomat.

Simon Vivien: – Múlt pénteken a megfigyelt előadáson rengeteg új ismeretet szerezhettünk Kálmán Botond tanár úr hallgatása közben. A témát átfogóan, tartalmasan, tudományos ismeretekkel mutatta be, amit két nyelven, angolul és magyarul ismertetett a hallgatókkal. Állításait olyan példákkal támasztotta alá, amelyek a mai világ nemzetközi gazdaságára vonatkoznak. Ezután következett az óra gyakorlati része, melyben különböző feladatokat oldottunk meg közösen. Összességében egy remek, jól előkészített, a mi szempontunkból is kiváló előadáson vehettünk részt.

Márcenyuk Eleonóra: – Véleményem szerint az előadás jó volt. Mindent meg tudtunk érteni, a témát jól elmagyarázta az előadó. Ami engem illet, tetszett az előadás módja, mert a téma mindkét nyelven, angolul és magyarul is elhangzott azok számára, akik nehezen értik az angol nyelvet.